Descrieri lecții – Introducere în bioetică și deontologia medicală. Bioetica în criză sau criza bioeticii?

 

Cursul prezintă principalele teme de interes în domeniul bioeticii și al deontologiei medicale, cum ar fi principiile care guvernează etica medicală, arii speciale de interes pentru etica medicală și bioetică, cum este cazul problematicii eutanasiei, al transplantului de organe etc.

Este tratat statutul epistemologic al bioeticii și al eticilor aplicate, punându-se accentul pe metoda specifică de cercetare, care este cazuistica morală. Originată în etica filosofică, bioetica se autonomizează atât din perspectivă epistemologică cât și metodologică, menținând însă o importantă componentă filosofică prin valorificarea doctrinelor filosofice kantiene sau utilitariste.

Principiile bioetice luate în discuție sunt cele formulate de Beauchamp și Childress: principiul beneficienței, principiul non-maleficienței, principiul respectului față  de autonomia pacientului și principiul dreptății / echității în accesul la serviciile medicale.

Sunt discutate modalități concrete de depășire a dilemelor etice ce apar atât în actul terapeutic cât și în construcția politicilor de sănătate. Un accent deosebit a fost pus pe problematica consimțământului informat din partea pacientului și a procesului de obținere de la acesta a consimțământului informat. Sunt analizate provocările pe care pandemia de Covid-19 le-a adus din perspectivă bioetică precum și din perspectiva eticii clinice.

Pe lângă cele peste 8 ore de conținut video al cursului propriu-zis sunt disponibile ca materiale suplimentare alte 4 ore și 20 de minute de conținut video, precum și un număr de 10 articole de specialitate conexe cu conținutul efectiv al cursului și autorate de Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu, autorul acestui curs.

Secțiunea 1: Introducere

Secțiunea cuprinde informații generale despre bioetică și deontologia medicală, precum și despre curs și autorul acestuia.

Lecția 1: Introducere

Sunt prezentate o serie de noțiuni generale despre bioetică și deontologia medicală în contextul provocărilor actuale legate de recenta criză din domeniul sănătății publice prilejuită de infecția cu Covid-19.

Lecția 2: Despre curs și profesorul care îl susține

Autorul acestui curs este Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu, zonele de interes profesional ale autorului fiind sociologia, filosofia socială, etica aplicată – inclusiv bioetica, științele comunicării și metodologia cercetării științifice în domeniul social.

 

Secțiunea 2: Bioetica – filosofie sau știință

Secțiunea prezintă statusul actual al bioeticii ca disciplină de frontieră între filosofie și știință. Se pune accentul pe caracterul transdisciplinar al bioeticii.

Lecția 3: Bioetica – filosofie sau știință (partea I) (din video I)

În cadrul acestei lecții se discută statutul epistemologic al bioeticii și al eticilor aplicate, punându-se accentul pe metoda specifică de cercetare, care este cazuistica morală. Originată în etica filosofică, bioetica se autonomizează atât din perspectivă epistemologică cât și metodologică, menținând însă o importantă componentă filosofică prin valorificarea doctrinelor filosofice kantiene sau utilitariste.

Lecția tratează prima parte a acestei problematici, dezbaterea continuându-se în lecțiile următoare din cadrul acestei secțiuni.

Lecția 4: Bioetica – filosofie sau știință (partea a II-a) (din video I)

În cadrul acestei lecții se discută statutul epistemologic al bioeticii și al eticilor aplicate, punându-se accentul pe metoda specifică de cercetare, care este cazuistica morală. Originată în etica filosofică, bioetica se autonomizează atât din perspectivă epistemologică cât și metodologică, menținând însă o importantă componentă filosofică prin valorificarea doctrinelor filosofice kantiene sau utilitariste.

Lecția tratează continuarea acestei problematici, din lecțiile anterioare incluse in această secțiune.

Lecția 5: Bioetica – filosofie sau știință (partea a III-a) (din video II)

În cadrul acestei lecții se discută statutul epistemologic al bioeticii și al eticilor aplicate, punându-se accentul pe metoda specifică de cercetare, care este cazuistica morală. Originată în etica filosofică, bioetica se autonomizează atât din perspectivă epistemologică cât și metodologică, menținând însă o importantă componentă filosofică prin valorificarea doctrinelor filosofice kantiene sau utilitariste.

Lecția tratează continuarea acestei problematici, din lecțiile anterioare incluse in această secțiune.

Lecția 6: Bioetica – filosofie sau știință (partea a IV-a) (din video II)

În cadrul acestei lecții se discută statutul epistemologic al bioeticii și al eticilor aplicate, punându-se accentul pe metoda specifică de cercetare, care este cazuistica morală. Originată în etica filosofică, bioetica se autonomizează atât din perspectivă epistemologică cât și metodologică, menținând însă o importantă componentă filosofică prin valorificarea doctrinelor filosofice kantiene sau utilitariste.

Lecția tratează continuarea acestei problematici, din lecțiile anterioare incluse in această secțiune.

 

Secțiunea 3: Relația dintre bioetică și alte științe

Secțiunea tratează problematica relației dintre bioetică și biodrept și de asemenea locul și rolul eticii clinice în bioetică.

Lecția 7: Relația dintre bioetică și etica medicală (vid III)

Chiar dacă multe arii de cercetare se suprapun între etica clinică și bioetică, etica clinică rămâne o arie profesională particulară a științei medicale și a nursing-ului, în timp ce bioetica abordează problemele legate de îngrijirile de sănătate din perspectiva principiilor etice aplicabile, a teoriilor etice ce pot fundamenta deontologia profesională, a strategiilor de decizie etică etc.

Lecția 8: Etică medicală, bioetică și drept medical

Lecția tratează legătura dintre bioetică și biodrept în contextul accentului pe drepturile pacientului.

 

Secțiunea 4: Principiismul bioetic

Secțiunea prezintă principiile bioetice formulate de Beauchamp și Childress și aplicarea acestora în diverse contexte terapeutice sau din sănătatea publică.

Lecția 9: Principiile bioeticii

Principiile bioetice luate în discuție în această lecție sunt cele formulate de Beauchamp și Childress: principiul beneficienței, principiul non-maleficienței, principiul respectului față  de autonomia pacientului și principiul dreptății / echității în accesul la serviciile medicale.

Lecția 10: Principiul beneficienței (uploaded video neprocesat yt)

Principiul beneficienței este tratat în cuprinsul acestei lecții din perspectiva antropologică, culturală, filosofică și etică.

Lecția 11: Principiul non-maleficienței (uploaded video neprocesat yt)

Principiul non-maleficienței este prezentat în contextul eticii clinice cu referiri la situațiile de criză cum este cea provocată de pandemia de Covid-19.

Lecția 12: Respectul față de autonomia persoanei

Respectul față de autonomia persoanei este forma concretă prin care se apără valoarea libertății individului și a dreptului acestuia de a decide cu privire la propria condiție de sănătate.

Lecția 13: Principiul autonomiei. Consimțământul informat in practica biomedicală

Respectul față de autonomia persoanei este transpus în practica medicală sub forma obligației ce revine oricărui cadru medical de a obține consimțământul informat al pacientului atât pentru actul terapeutic cât și pentru participarea la cercetări pe subiecți umani.

În afara consimțământului informat propriu-zis, în literatura bioetică se discută și despre alte forme de consimțământ, cum este cazul consimțământului larg (broad consent), al consimțământului delegat, când aparținătorii acordă consimțământul în numele pacientului care nu poate consimți pentru sine, precum și acordul de participare la actul terapeutic sau cercetare pe care îl dă minorul aflat în incapacitatea de a consimți.

Lecția 14: Principiul autonomiei – clarificări terminologice

Sunt formulate o serie de clarificări cu privire la tipurile de autonomie: decizională, expresivă,  relațională etc.

Lecția 15: Locul comunicării medicale în procesul de obținere a consimțământului informat

Lecția prezintă importanța comunicării medic-pacient în actul comunicării și constituirea relației terapeutice ca relație de încredere.

 

Secțiunea 5: Arii de interes în bioetică și în deontologia medical

Secțiunea cuprinde prelegeri dedicate unor arii de maximă actualitate în bioetică și în etica clinică.

Lecția 16: Abordări etice in neonatologie. Copilul născut prematur (uploaded video neprocesat yt)

Lecția cuprinde o serie de reflecții etice  cu privire la educația terapeutică a părinților – în special a celor aflați în situații speciale date de malformații congenitale ale fătului sau handicapuri diverse ale acestuia. Sunt discutate opinii concurente în bioetică cu privire la eutanasia copiilor cu malformații, neînverșunare terapeutică etc.

Lecția 17 : Eutanasia

Eutanasia este o temă larg discutată în bioetica contemporană. În cuprinsul acestei lecții sunt aduse în discuție eventuale îngrijorări pe care publicul le manifestă față de legalizarea eutanasiei în țara noastră.

 

Secțiunea 6: Bioetica pandemiei

Secțiunea a fost înregistrată în perioada martie-mai 2020 (perioada de lockdown pentru pandemia de Covid). Sunt prezentate implicațiile bioetice ale răspunsului societății la criza pandemică.

Lecția 18 : Perspective etice și psihologice asupra pandemiei de Covid-19

Pandemia de Covid-19 s-a dovedit a fi o amenințare atât pentru sănătatea publică cât și pentru sănătatea mentală a populației. Fenomene precum virtualizarea spațiului social, lockdown-ul, distanțarea socială, reapariția frontierelor în interiorul Uniunii Europene sunt privite din perspectiva semnificației etice a  acestora.

Lecțiile incluse în această secțiune precum și cele incluse în videoclipurile suplimentare au fost integrate în volumul Bioetica în criză sau criza bioeticii? – publicat de autorul acestui curs în 2020 la Editura Lumen.

Persoanele care doresc să achiziționeze cu discount de 50% acest volum pot folosi codul de discount udemy2022 atunci când comandă volumul pe librăria virtuală a editurii Lumen. În momentul confirmării telefonice a comenzii, acest cod va fi comunicat operatorului Editurii.

Lecția 19 : Etica politicilor publice din sănătate

Particularitățile ce apar în construcția eticilor de sănătate sunt discutate făcându-se trimitere la bioetica pandemiei.

Lecția 20: Decizia etică în perioada pandemiei

Deciziile legate de politicile publice de sănătate dar și de situații particulare ce implică dileme de natură etică sunt frecvente, fiind necesare criterii de luare a deciziei care să asigure caracterul etic al acesteia. În situații de criză cum este cea pandemică este necesară adoptarea unor decizii rapide, inclusiv limitarea sau restrângerea unor libertăți, selecția persoanelor care au întâietate la tratament etc.

Strategiile de decizie etică se bazează pe respectarea principiilor bioeticii, fiind necesară o prioritizare a uneia sau alteia dintre acestea, mai ales când respectarea unora sau altora dintre principii intră în contradicție cu respectarea altor principii. De exemplu, pentru înfăptuirea binelui public sunt necesare restrângeri ale autonomiei indivizilor.

Lecția 21: Dimensiuni ale deciziei etice în perioada pandemiei

Deciziile legate de politicile publice de sănătate dar și de situații particulare ce implică dileme de natură etică sunt frecvente, fiind necesare criterii de luare a deciziei care să asigure caracterul etic al acesteia. În situații de criză cum este cea pandemică este necesară adoptarea unor decizii rapide, inclusiv limitarea sau restrângerea unor libertăți, selecția persoanelor care au întâietate la tratament etc.

Strategiile de decizie etică se bazează pe respectarea principiilor bioeticii, fiind necesară o prioritizare a uneia sau alteia dintre acestea, mai ales când respectarea unora sau altora dintre principii intră în contradicție cu respectarea altor principii. De exemplu, pentru înfăptuirea binelui public sunt necesare restrângeri ale autonomiei indivizilor.

Lecția este o continuare a prezentării criteriilor de decizie etică prezentate în lecția anterioară.

Lecția 22: Criterii ale deciziei etice în situații de urgență

Deciziile legate de politicile publice de sănătate dar și de situații particulare ce implică dileme de natură etică sunt frecvente, fiind necesare criterii de luare a deciziei care să asigure caracterul etic al acesteia. În situații de criză cum este cea pandemică este necesară adoptarea unor decizii rapide, inclusiv limitarea sau restrângerea unor libertăți, selecția persoanelor care au întâietate la tratament etc.

Strategiile de decizie etică se bazează pe respectarea principiilor bioeticii, fiind necesară o prioritizare a uneia sau alteia dintre acestea, mai ales când respectarea unora sau altora dintre principii intră în contradicție cu respectarea altor principii. De exemplu, pentru înfăptuirea binelui public sunt necesare restrângeri ale autonomiei indivizilor.

Lecția este o continuare a prezentării criteriilor de decizie etică prezentate în lecțiile anterioare.

Lecția 23: Elemente de etică clinică în situații de urgență

În cuprinsul lecției sunt prezentate o serie de probleme de etică clinică ce apar în situații de urgență, precum și modalități de rezolvare a dilemelor etice care apar în cazul unor conflicte între valori etice concurente.

Cursul Udemy: Introducere în bioetică și deontologie medicală. Bioetica în criză sau criza bioeticii? aici