Carti publicate

 

Publica cartea ta la Editura Stiintifica Lumen C1small Fizica moderna SANDU 2021 A5

Unic autor

[single author]

Filosofia Orientului și fizica modernă

[Philosophy of the Orient and modern physics]

Editura Lumen  © 2021

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Bioethics in Crisis or the Crisis of Bioethics? An Anthropology of Pandemic in the Medicalized Society

Lumen Media Ltd. © 2020

English edition

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Bioetica în criză sau criza bioeticii? O filosofie a pandemiei în societatea medicalizată

[Bioethics in Crisis or the Crisis of Bioethics? An Anthropology of Pandemic in the Medicalized Society]

Editura Lumen  © 2020

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Construcția socială a profesiei de consilier de probațiune

[The Social Construction of the Probation Counselor Profession]

Editura Lumen  © 2017

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

O etică centrată pe valori în sfera publică

[An Ethics Focused on Values in the Public Sphere]

Editura Lumen  © 2017

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

 

Unic autor

[single author]

Social Construction of Reality as Communicative Action

Cambridge Scholars Publishing  © 2016

English edition

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Relații publice și comunicare pentru administrația publică

[Public Relations and Communication for Public Administration]

Tritonic © 2016

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Elemente de sociologie pentru administrația publică

[Elements of Sociology for Public Administration]

Editura Lumen  © 2016

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Introducere în sociologie

[Introduction in Sociology]

Editura Lumen  © 2016

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

 

Unic autor

[single author]

Etică și practică socială

[Ethics and Social Practice]

Editura Lumen  © 2016

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

 

Unic autor

[single author]

Social Work Practice: Research Techniques and Intervention Models. From Problem Solving to Appreciative Inquiry

LAP LAMBERT Academic Publishing © 2013

English edition

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Social Constructionist Epistemology.
A Transmodern Overview

LAP LAMBERT Academic Publishing © 2012

English edition

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Appreciative Ethics. A Constructionist Version of Ethics

LAP LAMBERT Academic Publishing © 2012

English edition

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Perspective semiologice asupra transmodernităţii

[Semiological Perspectives on Transmodernity]

Editura Lumen  © 2011

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Dimensiuni etice ale comunicării în postmodernitate

[Ethical Dimensions of Communication in Postmodernity]

Editura Lumen  © 2009

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Orientări metodologice privind dezvoltarea comunităţilor etnice: comunitatea italiană

[Methodological Orientations regarding the Development of Ethnic Communities: the Italian Community]

Editura Lumen  © 2009

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Unic autor

[single author]

Tehnici afirmativ-apreciative în dezvoltarea organizaţională. O socio-pedagogie a succesului

[Affirmative Appreciative Techniques in Organizational Development. A Socio-Pedagogy of Success]

Editura Lumen  © 2009

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

   

 

Unic autor

[single author]

Analiza instituţională prin cercetare acţiune. Comunitatea Italiană din România

[Institutional Analysis through Action Research. The Italian Community in Romania]

Editura Lumen  © 2004

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Co-autor

[co-author]

Asistență socială bazată pe evidențe, ediția a II-a

[Evidence-Based Social Work, 2nd edition]

Editura Lumen  © 2021

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

 

Co-autor

[co-author]

Percepţia socială asupra valorilor etice în regiunea de Nord-Est a României

[Social Perception on Ethical Values in the North-Eastern Region of Romania]

Presa Universitară Clujeană  © 2020

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi 

Co-autor

[co-author]

Asistență socială bazată pe evidențe

[Evidence-Based Social Work]

Editura Lumen  © 2020

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Co-autor

[co-author]

Medierea și probațiunea. Practici sociale restaurative

[Mediation and Probation. Restorative Social Practices]

Editura Lumen  © 2016

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Co-autor

[co-author]

Grupul de socializare apreciativ. Un model de creativitate socială colaborativă

[Appreciative Social Group. A Model of Collaborative Social Creativity]

Editura Lumen  © 2011

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Co-autor

[co-author]

Formare de Formatori. Modele operaţionale

[Training of Trainers. Operational Models]

Editura Lumen  © 2011

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Co-autor

[co-author]

Manager de Proiect. Modele operaţionale

[Project Manager. Operational Models]

Editura Lumen  © 2011

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Co-autor

[co-author]

Dezvoltarea comunităţilor etno-culturale

[The Development of Ethno-Cultural Communities]

Editura Lumen  © 2008

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Coordonator

[coordinator]

Consilierea filosofică apreciativă

[Appreciative Philosophical Counseling]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Editor

Ethics in Research Practice and Innovation

IGI GLOBAL © 2018

English edition

Detalii volum & comenzi

Coordonator

[coordinator]

Etică și integritate în educație și cercetare

[Ethics and Integrity in Education and Research]

Tritonic © 2018

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Editor

Rethinking Social Action. Core Values in Practice. RSACVP 2018

Editura Lumen  © 2018

English edition

Detalii volum & comenzi 

Editor

Rethinking Social Action. Core Values in Practice. RSACVP 2017

Editura Lumen  © 2017

English edition

Detalii volum & comenzi

Ethical Issues in Social Work Practice: 9781522530909: Social Sciences &  Humanities Books | IGI Global Editor

Ethical Issues in Social Work Practice

IGI GLOBAL © 2017

English edition

Detalii volum & comenzi

 

Editor

Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values. MEPDEV 2015

Editografica © 2016

English edition

Detalii volum & comenzi

Editor

New Approaches in Social and Humanistic Sciences. NASHS 2015

Editografica © 2016

English edition

Detalii volum & comenzi

Editor

Rethinking Social Action. Core Values. RSACVP 2015

Editografica © 2016

English edition

Detalii volum & comenzi

Coordonator

[coordinator]

Seminarii de sociologie juridică. Microcercetări

[Seminars of Legal Sociology. Micro-research]

Editura Lumen  © 2015

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Editor

Transdisciplinarity and Communicative Action. TCA 2014

Medimond International Proceedings © 2015

English edition

Detalii volum & comenzi

Coordonator

[coordinator]

Seminarii de etică și sociologie

[Seminars of Ethics and Sociology]

Editura Lumen  © 2014

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

PDF) The Road to Europe: Changing the Street Names in Nineteenth Century  Bucharest (Romania) | Irina Stahl - Academia.edu Editor

Tradition an Reform Social Reconstruction of Europe

Medimond International Proceedings © 2013

English edition

Detalii volum & comenzi

Coordonator

[coordinator]

Seminarii apreciative

[Appreciative Seminars]

Editura Lumen  © 2010

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Cristina Costandache, Costel Dumbrava, Antonio Sandu - Cercetari  multidimensionale in stiintele umaniste - elefant.ro

Coordonator

[coordinator]

Cercetări multidimensionale în științele umaniste

[Multidimensional Research in Humanistic Sciences]

Editura Lumen  © 2005

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). Consilierea apreciativă. Prezentare generală. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 27-65).  Editura Lumen

[Sandu, A. (2019). Appreciative counseling. General presentation. In A. Sandu, (coord.), Appreciative Philosophical Counseling (pp. 27-65). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A., & Ponea, S. (2019). Cadre metodologice în consilierea filosofică apreciativă. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 66-87).  Editura Lumen

[Sandu, A., & Ponea, S. (2019). Methodological frameworks in appreciative philosophical counseling. In A. Sandu, (coord.), Appreciative Philosophical Counseling (pp. 66-87). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A., & Ponea, S. (2019). Grupul de socializare apreciativ ca model de creativitate colaborativă. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 99-107).  Editura Lumen

[Sandu, A., & Ponea, S. (2019). Appreciative socialization group as a model of collaborative creativity. In A. Sandu, (coord.), Appreciative Philosophical Counseling (pp. 99-107). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). De la etica apreciativă la cafeneaua filosofică virtuală. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 109-125).  Editura Lumen

[Sandu, A. (2019). From appreciative ethics to the virtual philosophical cafe. In A. Sandu, (coord.), Appreciative Philosophical Counseling (pp. 109-125). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). Preliminarii la un model socio-semiotic al acțiunii comunicative. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 129-149).  Editura Lumen

Editura Lumen  © 2019

[Sandu, A. (2019). Preliminaries to a socio-semiotic model of communicative action. In A. Sandu, (coord.), Appreciative Philosophical Counseling (pp. 129-149). Editura Lumen]

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). Medierea ca acțiune comunicativă și practică filosofică. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 151-167).  Editura Lumen

[Sandu, A. (2019). Mediation as a communicative action and philosophical practice. In A. Sandu, (coord.), Appreciative Philosophical Counseling (pp. 151-167). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). O introducere în practica filosofică și etica bazată pe valori. Regândirea acțiunii sociale. Valori fundamentale. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 169-186).  Editura Lumen

[Sandu, A. (2019). An introduction to philosophical practice and values-based ethics. Rethinking social action. Fundamental values. In A. Sandu, (coord.), Appreciative philosophical counseling (pp. 169-186). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi 

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A., & Frunză, A. (2019). Practica filosofică în sfera serviciilor sociale. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 187-203).  Editura Lumen

[Sandu, A., & Frunză, A. (2019). Philosophical practice in the field of social services. In A. Sandu, (coord.), Appreciative philosophical counseling (pp. 187-203). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). Abordarea apreciativă a filosofiei. Către o nouă abordare a discursului filosofic în spațiul educațional. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 207-230).  Editura Lumen

[Sandu, A. (2019). Appreciative approach to philosophy. Towards a new approach to philosophical discourse in the educational space. In A. Sandu, (coord.), Appreciative Philosophical Counseling (pp. 207-230). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). Logosul seductiv și construcția realității. O lectură semiotică asupra volumului: Comunicare simbolică și seducție, autor SANDU, Frunză, Editura Tritonic, 2014. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 231-234).  Editura Lumen

[Sandu, A. (2019). The seductive logo and the construction of reality. A semiotic reading on the volume: Symbolic communication and seduction, author SANDU, Frunză, Tritonic Publishing House, 2014. In A. Sandu, (coord.), Appreciative philosophical counseling (pp. 231-234). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). Consilierea filosofică ca pretext pentru filosofare. Reflecții pornind de la volumul: Comunicare și consiliere filosofică, autor SANDU, Frunză, Editura Eikon, București, 2019. În A. Sandu, (coord.), Consilierea filosofică apreciativă (pp. 235-241).  Editura Lumen

[Sandu, A. (2019). Philosophical counseling as a pretext for philosophizing. Reflections starting from the volume: Communication and philosophical counseling, author SANDU, Frunză, Eikon Publishing House, Bucharest, 2019. In A. Sandu, (coord.), Appreciative philosophical counseling (pp. 235-241). Editura Lumen]

Editura Lumen  © 2019

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

 

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2019). From the Ethics of the Research Project to the Ethical Communication of Science: Particularities in the Social and Humanistic Fields. In A. Sandu, A. Frunză, & E. Unguru, (eds.), (2018). Ethics in Research Practice and Innovation (pp. 1-42).  IGI GLOBAL.  http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-6310-5.ch001 

IGI GLOBAL © 2018

English edition

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A., & Frunză, A. (2018). Informed Consent in Research Involving Human Subjects. In A. Sandu, A. Frunză, & E. Unguru, (eds.), (2018). Ethics in Research Practice and Innovation (pp. 171-191).  IGI GLOBAL. http://dx.doi.org/10.4018/978-1-5225-6310-5.ch009

IGI GLOBAL © 2018

English edition

Detalii volum & comenzi

 

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2018). Proiectul de cercetare. Repere etice şi metodologice. În A. Sandu, & B. Popoveniuc (Coord.), Etică şi integritate în educaţie şi cercetare (pp. 208-244). Tritonic

[Sandu, A. (2018). Research project. Ethical and methodological landmarks. In A. Sandu, & B. Popoveniuc (Coord.), Ethics and integrity in education and research (pp. 208-244). Tritonic]

Tritonic © 2018

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2018). Etica publicării ştiinţifice şi a comunicării cunoaşterii. În A. Sandu, & B. Popoveniuc (Coord.), Etică şi integritate în educaţie şi cercetare (pp. 421-458). Tritonic

[Sandu, A. (2018). Ethics of scientific publication and communication of knowledge. In A. Sandu, & B. Popoveniuc (Coord.), Ethics and integrity in education and research (pp. 421-458). Tritonic]

Tritonic © 2018

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum & comenzi

Ethical Issues in Social Work Practice: 9781522530909: Social Sciences &  Humanities Books | IGI Global

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2017). Values-based Social Work: Case Study on Probation Practice in Romania. In A. Sandu, & A. Frunza (Eds.), Ethical Issues in Social Work Practice (pp. 117-154). IGI GLOBAL

IGI GLOBAL © 2017

English edition

Detalii volum & comenzi

Ethical Issues in Social Work Practice: 9781522530909: Social Sciences &  Humanities Books | IGI Global

Capitol in carte

[book chapter]

Frunza, A. & Sandu, A. (2017). Supervision of Ethics in Social Work Practice. A Reconstruction of Ethics Expertise. In Sandu, A., & Frunza, A. (Eds.), Ethical Issues in Social Work Practice (pp. 175-204).  IGI GLOBAL.

IGI GLOBAL © 2017

English edition

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2015). In digital pursuit of happiness. Appreciative ethics and virtual philosophical cafe. In M. Weiss (Coord.), The Socratic Handbook. Methods and Manuals for Applied Ethics and Philosophical Practice ( 349-364). Lit Publishing, Germany.

Lit Publishing, Germany © 2015

English edition

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

Sandu, A. (2013). Dimensions posthumaniste aux travaux de la philosophe Julian Savulescu. În T. Dima,  C. M. Gasparel, & D. G. Simbotin (Eds.), Rethinking Politics for the Knowledge Society, Epistemology and Philosophy of Science & Ethics, Social and Political Philosophy (pp. 223-240). Editura Institutul European.

Editura Institutul European © 2013

French edition

Detalii volum 

 

Capitol in carte

[book chapter]

Manea, T., Gavrilovici, C., SANDU, Antonio, Oprea, L., Vicol, M. C., & Astărăstoae, V. (2013). Teorii etice aplicate relaţiei medic pacient (pp. 17-53). În L. Oprea, C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Eds.), Relaţia medic-pacient.  Editura Polirom.

[Manea, T., Gavrilovici, C., SANDU, Antonio, Oprea, L., Vicol, M. C., & Astărăstoae, V. (2013). Ethical theories applied to the doctor-patient relationship (pp. 17-53). In L. Oprea, C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Eds.), The doctor-patient relationship. Polirom Publishing House.]

Polirom © 2013

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum

Capitol in carte

[book chapter]

Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Oprea, L. (2013). Încrederea în relaţia medic-pacient. În L.Oprea., C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Eds.), Relaţia medic-pacient (pp. 95-123). Editura Polirom.

[Cojocaru, D., SANDU, Antonio, & Oprea, L. (2013). Trust in the doctor-patient relationship. In L.Oprea., C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Eds.), The doctor-patient relationship (pp. 95-123). Polirom Publishing House.]

Polirom © 2013

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum 

 

Capitol in carte

[book chapter]

SANDU, Antonio, Cojocaru, D., & Oprea, L. (2013). Autonomia pacientului în contextul îngrijirilor medicale. În L. Oprea, C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Eds.), Relaţia medic-pacient (pp. 125-165). Editura Polirom

[SANDU, Antonio, Cojocaru, D., & Oprea, L. (2013). Patient autonomy in the context of medical care. In L. Oprea, C. Gavrilovici, M. C. Vicol, & V. Astărăstoae (Eds.), The doctor-patient relationship (pp. 125-165). Polirom Publishing House]

Polirom © 2013

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum 

 

Capitol in carte

[book chapter]

SANDU, Antonio (2013). Meanings of Diabetic Patients’ Autonomy from a Doctor’s Perspective. În P. L. Runcan, G. Raţă, & M. B. Iovu (Coord.), Applied Social Sciences: Sociology (pp. 237-244). Cambridge Scholars Publishing

Cambridge Scholars Publishing © 2013

English edition

Detalii volum & comenzi

Capitol in carte

[book chapter]

SANDU, Antonio (2010). Abordarea apreciativă a filosofiei. Către o nouă abordare a discursului filosofic în spaţiul educaţional. În Frunză, S., Frunză, M. (coord.). (2010). Criza instituţională a filosofiei (pp. 35-54). Editura Limes

[SANDU, Antonio (2010). Appreciative approach to philosophy. Towards a new approach to philosophical discourse in the educational space. In Frunză, S., Frunză, M. (coord.). (2010). The institutional crisis of philosophy (pp. 35-54). Limes Publishing House]

Editura Limes © 2010

Editia in limba romana [Romanian edition]

Detalii volum

 

Capitol in carte

[book chapter]

SANDU, Antonio (2010). A social construction of truth in epistemological context (pp. 235-255). În T. Dima, & D. G. Simbotin, (Coord.), Knowledge and Action within the Knowledge Based Society, Epistemology. Editura Institutul European

Editura Institutul European © 2010

English edition

Detalii volum