CV in romana

Nume SANDU Ş. ŞTEFAN ANTONIO  
Adresă Str. Nicolae Iorga, nr. 55B, bl. R2, sc. A, et. 8, ap. 33, Iaşi, cod 700712, România  
Telefon 0740 151455  
Fax 0332811551  
E-mail

antonio1907@yahoo.comantonio.sandu@fdsa.usv.ro 

 

STUDII PREUNIVERSITARE

1988 – 1992
Instituţia de învăţământ Liceul Naţional Iaşi
Profilul profil real, clasă de matematică-fizică
Diploma obţinuţă la absolvire Diplomă de bacalaureat

STUDII UNIVERSITARE

1992 – 1997
Instituţia de învăţământ Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Specializarea Filosofie
Titlul obţinut la absolvire Licenţiat în Filosofie
1993 – 1998
Instituţia de învăţământ Facultatea de Filosofie, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Specializarea Asistenţă Socială
Titlul obţinut la absolvire Licenţiat în Asistenţă Socială
2010 – 2014
Instituţia de învăţământ Facultatea de Drept şi Administraţie Publică – Universitatea Spiru Haret din Constanţa
Specializarea Drept
Titlul obţinut la absolvire Licenţiat în Drept

MASTERAT

2002 – 2004
Instituţia de învăţământ Facultatea de Filosofie, Departamentul de Sociologie şi Asistenţă Socială, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Domeniul Sociologie-Asistenţă socială
Denumirea programului de studiu Master în Probaţiune şi Reinserţie Socială
2006 – 2009
Instituţia de învăţământ Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Domeniul Filosofie
Denumirea programului de studiu Master în Filosofia Artei şi Management cultural
2014 – 2016
Instituţia de învăţământ Facultatea de Drept, Universitatea Danubius din Galaţi
Domeniul Drept
Denumirea programului de studiu Master în Dreptul Administraţiei Publice Europene

DOCTORAT

Instituţia de învăţământ coordonatoare Facultatea de Drept, Universitatea „Titu Maiorescu”, din București
Domeniul de doctorat Drept
Titlul tezei de doctorat Consimţământul informat în contextul Dreptului internațional al drepturilor omului
Anul susţinerii tezei  
Titlul obţinut la absolvire  

 

Instituţia de învăţământ coordonatoare Facultatea de Filosofie, Departamentul de Filosofie, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi
Domeniul de doctorat Filosofie
Titlul tezei de doctorat Filosofia orientului şi fizica modernă. O viziune umanistă a Universului
Anul susţinerii tezei 2008
Titlul obţinut la absolvire Doctor în Filosofie

ABILITARE

Instituţia de învăţământ coordonatoare Universitatea din Oradea
Domeniul de abilitare Sociologie
Titlul tezei de abilitare Communicative Action and Social Construction of Reality. A socio-semiotical approach [Acţiune comunicativă şi construcţia socială a realităţii. O abordare socio-semiotică]
Anul susţinerii tezei 2015
Titlul obţinut la absolvire Atestat de abilitare în Sociologie (Confirmat prin OMENCS nr 5931/04.12.2015 şi OMENCS nr 5945/04.12.2015)

ALTE STUDII / STAGII DE PREGATIRE

2010 – 2013
Instituţia Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa Iaşi
Denumirea programului de studii Studii posdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate
Calificarea obţinută Posdoctorat

ACTIVITATEA PROFESIONALA

1. ACTIVITATEA DIDACTICA IN INVATAMANTUL SUPERIOR

2013 – prezent
Locul de muncă Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România
Gradul didactic

Prof. Univ. Dr. | octombrie 2014 – prezent (titular);

Director Departament Administraţie Publică şi Drept | 01.10.2015 – prezent

Conf. Univ. Dr. | octombrie 2013 – septembrie 2014 (Cadru Didactic Asociat);

Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri susţinute:

 • Elemente de Sociologie şi Logică
 • Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică
 • Politologie
 • Sociologie juridică
 • Relaţii publice şi comunicare
 • Deontologie profesională
 • Fundamentele asistenţei sociale
 • Sistemul naţional de asistenţă socială
 • Sociologia devianţei
 • Comunicare şi relaţii publice
 • Sociologie
 • Comunicare
 • Asistenţa socială bazată pe evidenţe
 • Deontologie medicală. Bioetică
 • Deontologie medicală. Etică şi deontologie profesională
 • Scriere academică – Metodologia cercetării ştiinţifice – Etică şi integritate academică

Seminarii şi laboratoare:

 • Elemente de sociologie şi logică
 • Etică profesională şi transparenţă în administraţia publică
 • Politologie
 • Sociologie juridică
 • Relaţii publice şi comunicare
 • Deontologie profesională
 • Fundamentele asistenţei sociale
 • Sistemul naţional de asistenţă socială
 • Sociologia devianţei
 • Comunicare şi relaţii publice
 • Sociologie
 • Comunicare
 • Asistenţa socială bazată pe evidenţe
 • Deontologie medicală. Bioetică
 • Deontologie medicală. Etică şi deontologie profesională  
 • Scriere academică
 • Metodologia cercetării ştiinţifice
 • Etică şi integritate academică

Lucrări licenţă, lucrări îndrumate pentru obţinerea gradului didactic I (şi altele)

 • peste 75 de lucrări de licenţă coordonate
 • 9 (nouă) lucrări de Disertaţie pentru programul de master
2016 – prezent
Locul de muncă Universitatea din Oradea, România
Gradul didactic Cadru didactic asociat, Coordonator de doctorate
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri susţinute: – nu este cazul
Seminarii şi laboratoare: – nu este cazul
Teze de doctorat îndrumate (şi altele)

 • 6 lucrări de doctorat în coordonare
 • 4 lucrări susţinute şi validate CNATDCU:
  – Csaba Lazos BEKESI: Asigurarea forței de muncă calificată în cadrul oragnizațiilor. Studiu de caz: Județul Bihor
  – Petru Adrian POP: Integrare socială, integrare academică, angajament și performanță în învățământul superior. Studenții români în context comparativ internațional
  – Elena UNGURU: Construcţia socială a supervizării în asistenţa socială. Cercetare în instituţii de protecţie a copilului din regiunea de N-E a României
  – Cătălina NECULAU: Construcția socială a identității profesionale a viitorilor asistenți medicali. O abordare din perspectiva sociologiei narative
 • 1 lucrare susţinută şi în curs de validare CNATDCU:
  Alexandra HUIDU: Acceptabilitatea socială și (bio)etică a tehnologiilor conexe reproducerii umane asistate medical în România
 • membru în două comisii de îndrumare la Universitatea din Oradea, România
 • membru în trei comisii de îndrumare la Universitatea Ștefan Cel Mare din Suceava, România
Perioada 2013 – 2014
Locul de muncă Universitatea de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa din Iaşi, România
Gradul didactic Conf. univ. dr. (Cadru didactic asociat)
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri susţinute: Sociologie medicală

Seminarii şi laboratoare: – nu este cazul

Lucrări licenţă, lucrări îndrumate pentru obţinerea gradului didactic I (şi altele) – nu este cazul

2008 – 2011
Locul de muncă Facultatea de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, Catedra de Asistenţă Socială şi Sociologie, Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, România
Gradul didactic Cadru didactic asociat dr.
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri susţinute:

 • Metode apreciative de intervenţie la nivel organizaţional, Supervizare de grup
 • Supervizare de caz
 • Supervizare individuală în cadrul Programului Masteral „Supervizare şi Planificare Socială”

Seminarii şi laboratoare:

 • Metode apreciative de intervenţie la nivel organizaţional, Supervizare de grup
 • Supervizare de caz
 • Supervizare individuală în cadrul Programului Masteral „Supervizare şi Planificare Socială”

Lucrări licenţă, lucrări îndrumate pentru obţinerea gradului didactic I (şi altele) – nu este cazul

  2009 – 2014
Locul de muncă Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi, Facultatea de Drept, Iaşi, România
Gradul didactic
 • Lect. univ. dr. | septembrie 2009 – februarie 2010 (cadru didactic asociat);
 • Lect. univ. dr. | februarie 2010 – septembrie 2012 (titular)
 • Conf. univ. dr.| octombrie 2012- septembrie 2014 (titular)
 • Prof. univ. dr. | octombrie 2014 (cadru didactic asociat)
 • Prorector | noiembrie 2013- septembrie 2014
 • Prodecan Facultatea de Drept | septembrie 2012 – noiembrie 2013
 • Membru în Senatul UMK | noiembrie 2011- Septembrie 2012
 • Membru în Consiliul Administrativ | octombrie 2011 – septembrie 2014
 • Coordonator ERASMUS | Septembrie 2010- Iunie 2013
 • Preşedinte CEAC Facultatea de Drept | noiembrie 2012 – septembrie 2014
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri susţinute:

 • Introducere în filosofie
 • Etică şi deontologie profesională
 • Sociologia comunicării
 • Etică şi deontologie în comunicare
 • Comunicare internă
 • Filosofie socială
 • Globalism şi globalizare
 • Sociologie juridică
 • Modele de cercetare în ştiinţa comunicării
 • Fundamente ale ştiinţelor sociale
 • Logica şi teoria argumentării

Seminarii şi laboratoare:

 • Introducere în filosofie
 • Etică şi deontologie profesională
 • Sociologia comunicării
 • Etică şi deontologie în comunicare
 • Comunicare internă
 • Filosofie socială
 • Globalism şi globalizare
 • Sociologie juridică
 • Modele de cercetare în ştiinţa comunicării
 • Fundamente ale ştiinţelor sociale
 • Logica şi teoria argumentării

Lucrări licenţă, lucrări îndrumate pentru obţinerea gradului didactic I (şi altele)

 • 7 (şapte) lucrări de licenţă coordonate
1999 – 2001
Locul de muncă Fundaţia Pro Şansa Iaşi, Colegiul Universitar Pro Şansa
Gradul didactic Asistent Universitar suplinitor
Principalele activităţi şi responsabilităţi

Cursuri susţinute:

Cursuri susţinute cu delegaţie de predare:

 • – Fundamentele asistenţei sociale
 • – Metodologia de cercetare şi intervenţie în asistenţa socială
 • – Designul propunerilor de finanţare – Hermeneutică socială

Seminarii şi laboratoare:

 • Fundamentele asistenţei sociale
 • Metodologia de cercetare şi intervenţie în asistenţa socială
 • Designul propunerilor de finanţare
 • Hermeneutică socială
 • Dezvoltare umană
 • Asistenţa socială a persoanelor dezavantajate, defavorizate şi populaţiilor vulnerabile
 • Curs special de consiliere şi psihoterapie

Lucrări licenţă, lucrări îndrumate pentru obţinerea gradului didactic I (şi altele) – nu e cazul

2. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE

2001 – Prezent (prin statut)
Locul de muncă Asociaţia Lumen
Domeniul de activitate  
Funcţia Preşedinte al Asociaţiei Lumen
Principalele activităţi şi responsabilităţi
 • administrarea activităţii generale a Asociaţiei Lumen
 • înfiinţarea şi coordonarea următoarelor centre: Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen  Centrul Editorial Centrul de Consultanţă şi Training Lumen Centrul de Conferinţe Lumen
Domenii de competenţă Editor, cercetare în: filosofie, etică, sociologie, asistenţă socială, antropologie
Noiembrie 2004 – prezent
Locul de muncă SC. Lumen Media SRL fostă SC Asistenţă Socială.RO
Domeniul de activitate Editură, Distribuţie carte şi presă, consultanţă
Funcţia Administrator
Principalele activităţi şi responsabilităţi Distribuţie carte
Domenii de competenţă Editare carte şi publicaţii ştiinţifice, management şi marketing editorial
2013-2015
Locul de muncă Lumen Media Ltd (Londra, UK)
Domeniul de activitate Editură
Funcţia Administrator
Principalele activităţi şi responsabilităţi Administrare firmă, editare carte
Domenii de competenţă Editare carte şi publicaţii ştiinţifice, management şi marketing editorial
2002 – 2004
Locul de muncă Comunitatea Italiană din România – sediul naţional
Domeniul de activitate Minorităţi
Funcţia Asistent social
Principalele activităţi şi responsabilităţi
 • elaborarea şi coordonarea de programe sociale şi culturale
 • organizarea de conferinţe, traininguri
 • reprezentarea Comunităţii Italiene din România la conferinţe naţionale şi internaţionale
 • redactarea de materiale informaţionale
 • realizarea Centrului Multicultural de Resurse pentru Tineret
Domenii de competenţă Asistenţă socială; antropologie culturală; minorităţi
1999 – 2001
Locul de muncă Fundaţia Pro Şansa Iaşi
Domeniul de activitate Învăţământ preuniversitar/Şcoală postliceală
Funcţia Profesor
Principalele activităţi şi responsabilităţi Predare cursuri
Domenii de competenţă

Activităţi de predare – Şcoala Postliceală Pro Humanitas Bucureşti, Filiala Iaşi, Romania.

Disciplinele:

 • Fundamentele asistenţei sociale
 • Metodologia de cercetare şi intervenţie în asistenţa socială
 • Designul propunerilor de finanţare
 • Hermeneutică socială
 • Dezvoltare umană
 • Asistenţa socială a persoanelor cu handicap
 • Meloterapie.

Coordonator Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Centrul Teritorial pentru Învăţământ la Distanţă Vicovu de Sus. Coordonator lucrări de atestat

1997 – 1999
Locul de muncă Universitatea (Fundaţia) Pro Humanitas Bucureşti, Filiala Iaşi
Domeniul de activitate Învăţământ preuniversitar/Şcoală postliceală
Funcţia Profesor/ Coordonator Programe
Principalele activităţi şi responsabilităţi Coordonator Programe; Predare cursuri
Domenii de competenţă

Activităţi de predare – Şcoala Postliceală Pro Humanitas Bucureşti, Filiala Iaşi, România.

Disciplinele:

 • Fundamentele asistenţei sociale
 • Metodologia de cercetare şi intervenţie în asistenţa socială
 • Designul propunerilor de finanţare
 • Hermeneutică socială
 • Dezvoltare umană
 • Asistenţa socială a persoanelor cu handicap
 • Meloterapie. Coordonator Departamentul pentru Învăţământ la Distanţă şi Centrul Teritorial pentru Învăţământ la Distanţă Vicovu de Sus.

Coordonator lucrări de atestat

ACTIVITATEA ŞTIINŢIFICĂ

H Factor în Web of Science: 10

Nr. total de citări în WoS, fără autocitări: 153

H Factor în Scopus: 6

Nr. total de citări în Scopus, fără autocitări: 103

H Factor în Schoolar Google: 18

ORCID: 0000-0001-6605-3453

Membru în comisii naţionale Perioada Activitatea
Membru în Comisia de Specialitate Ştiinţe Sociale, Ştiinţe Politice, Comunicare şi Ştiinţe Administrative a Comisiei Naţionale de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) Septembrie 2018 – prezent Membru comisie
Proiecte PNCDI III, SP 1.1 din cadrul UEFISCDI. 2019 – 2020 Referent (evaluator)
Participări în comisie Candidat Data/Perioada
Participare în comisia de susţinere a tezei de doctorat cu titlul: Mass-Media și Industria Dezvoltării Personale. Coordonator: Prof. Univ. Dr. Hab. Elena ABRUDAN. Domeniu: Comunicare. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Drd. Mădălina Diana Hodorog  17.06.2022
Participare în comisia de susţinere a tezei de doctorat cu titlul: Transformare și ameliorare morală prin educația pentru formara caracterelor iîn școala românească. Coordonator: Prof. univ. dr. Hab. Ioan BĂNȘOIU. Domeniu: Filosofie. Universitatea din București Drd. Iulia Elena Mărculescu 25.02.2021
Participare în comisia de susţinere a tezei de doctorat cu titlul: Mitul Salvatorului în strategiile de comunicare în campaniile pentru alegeri prezidențiale în România postdecembristă. Coordonator: Prof. Univ. Dr. Hab. Sandu FRUNZĂ. Domeniu: Comunicare. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Drd. Ariana-Loreta Guga 17.07.2020
Participare în comisia de susţinere a tezei de doctorat cu titlul: Impactul adoptării programelor de etică şi conformitate asupra strategiei de afaceri. Coordonator: Prof. Univ. Dr. Daniela Agheorghiesei. Domeniu: Management. Universitatea „Al. I. Cuza” din Iaşi Drd. Valeriu Deciu 10.12.2019
Participare în comisia de susţinere a tezei de abilitare cu titlul: Research on ethical issues at the interface between clinical practice and public health, Univ. de Medicină şi Farmacie Gr. T. Popa, Iaşi Conf. univ. dr. Liviu Oprea 20.04.2018
Participare în comisia de susţinere a tezei de doctorat cu titlul: Producția și consumul de filme seriale în era digitală. Coordonator: Prof. Univ. Dr. Hab. Elena ABRUDAN. Domeniu: Comunicare. Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca Drd. Paul Boca 17.12.2018
Participare în comisii de îndrumare a tezei de doctorat (susţinere referate) Dr. Oana Lenţa Octombrie 2016 – Martie 2019

 

PROIECTE DE CERCETARE/ DEZVOLTARE INSTITUTIONALA/ POSDRU

 • Aprilie 2020 – Decembrie 2020 – expert în Proiectul “Competenţă Etică şi Integritate Academică în Cercetarea Ştiinţifică şi Actul Didactic (CEIACSAD)”, Proiect finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale din Fondul de Dezvoltare Instituţională pentru universităţile de stat. Cod proiect: 2020-0484.
 • Mai 2019 – Decembrie 2019 – Membru în echipa de implementare a proiectului -„Etică, valori şi integritate academică în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic (EVICSAD)” implementator: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu suport financiar din partea FDI2019, Domeniul 5, Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice. Cod proiect: CNFIS-FDI-2019-0645.
 • 2018 – 2019 – Coordonator activităţi remediale în cadrul Proiectului privind Învăţământul Superior (ROSE). Schema de Granturi – Centre de Învăţare. Beneficiar: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România, Facultatea de Ştiinţele Educaţiei. Titlul Proiectului: Abordări moderne ale procesului educaţional universitar – Centrul de Învăţare USV. Acord de grant n. 86/SGU/CI/I
 • Mai 2018 – Decembie 2018 – Membru în echipa de implementare a Programului „Etică şi integritate academică de excepţie în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic”, implementator: Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, cu suport financiar din partea FDI2018, Domeniul 5, Îmbunătăţirea calităţii activităţii didactice, inclusiv a respectării deontologiei şi eticii academice. Cod proiect: CNFIS-FDI-2018-0545.
 • August – Decembrie 2018 – Membru în echipa de implementare a Programului « Dezvoltarea sistemului naţional de cercetare – dezvoltare ». Tip proiect: Resurse Umane. Subprogram: Proiecte de mobilitate pentru cercetători. Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării. Contractor: Universitatea „Stefan cel Mare” din Suceava. Valoarea contractului 9625 lei. Finanţare: Bugetul de stat. Cod proiect: PN-III-P1-1.1-MC-2018-1419.
 • 2017- Articolul – A levinasian opening on the affirmative ethics of care. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 15(43), 28-47. ISSN 1583-0039. Revistă indexată WoS, Art and Humanities Citation Index, DOAJ, Ebsco, Scopus. PN-III-P1-1.1-PRECISI-2016-11388
 • 2016 – Premierea Abilitării  PN-II-RU-ABIL-2015-2-0277
 • 2015 – Articolul – The Anthropology of Immortality and the Crisis of Posthuman Conscience.  Journal for the Study of Religions and Ideologies, Vol. 14, Issue 40, pp. 3-26. Revistă indexată WoS, Art and Humanities Citation Index, DOAJ, Ebsco, Scopus. ISSN: 1583-0039.  PN-II-RU-PRECISI-2015-9-8663
 • Mai 2014 – Septembrie 2015 – Expert dezvoltare curiculă – “Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice”: DISSAJ (dissaj.usv.ro). Beneficiar: Universitatea „Ştefan cel Mare” din Suceava, Centrul de Formare şi Cercetare în Administraţia Publicî (CEFCAP). Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/136421, Cod SMIS: 53191
 • 2014 – Coordonator Proiect Internaţional Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty, From Theory to Inquiry in Social Sciences, Edition IV, 10-12 April 2014, Iaşi. Proiect cofinanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, linia de buget Manifestări Ştiinţifice. Valoare totală: 100000 lei.
 • 2014 – Coordonator Proiect “Lumen Carte Ştiinţifică” în cadrul programului Subvenţionarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aplicant Editura Lumen (Asociaţia Lumen).
 • 2014 – Coordonator Proiect “Acţiune comunicativă şi construcţia socială a eticii afirmativ-apreciative”. Grant intern Centrul de Cercetări Socio-Umane Lumen.
 • 2014 – Articolul – Deconstruction of charity. Postmodern ethical approaches. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 12 (36), 72-99. WOS:000327725600004. ISSN:1583-0039. Project Code PN-II-RU-PRECISI-2014-8-4625
 • 2013-2014 – Expert în cadrul proiectului: Dezvoltarea Învăţământului Superior bazat pe competenţe prin îmbunătăţirea calităţii şi facilitarea accesului la programele de studii din domeniile Ştiinţe Administrative şi Juridice – Acronim: DISSAJ – ID AW – 136421.
 • 2013-2014 Expert pe termen lung în cadrul proiectului “Modernizarea sistemului de informare şi cunoaştere în agricultură”. Contractant MOB VAD SRL.
 • 2013 – Coordonator Proiect Tradiţie şi Reformă, ediţia a II-a. Reconstrucţia Socială a Europei. Conferinţă Internaţională, aplicant Asociaţia Lumen, parteneri: Laboratorul de cercetare <Europa Socială> Institutul de Sociologie al Academiei Române, Academia de Ştiinţe a Moldovei – Institutul de Studii Enciclopedice, Republica Moldova, Higher Education Research and Consulting Company – SUA, Departamentul de Studii Internaţionale şi Istorie Contemporană, Facultatea de Istorie şi Filosofie, Universitatea Babeş-Bolyai, Universitatea ”Lucian Blaga din Sibiu”, România, Universitatea Valahia din Târgovişte, România, Universitatea Ecologică din Bucureşti, România, Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi. Proiect cofinanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale, linia de buget Manifestări Ştiinţifice. Valoarea totală a proiectului: 40000 lei.
 • 2013 – Coordonator Proiect “Lumen Carte Ştiinţifică” în cadrul programului Subvenţionarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice în valoare de 40900 lei finanţat de Ministerul Educaţiei Naţionale. Aplicant Editura Lumen (Asociaţia Lumen).
 • 2013 – Articolul – (Christian) Bioethical dilemmas using synthetic biology and nanotechnologies. Journal for the study of religions and ideologies, 12(35), 158-177. (Art and Humanities Citation Index). WOS:000320848500007. Cod: PN-II-RU-PRECISI-2013-7-3576
 • 2012 – Coordonator Proiect “Lumen Carte de Cultură” în cadrul programului Proiecte editoriale în valoare de 58750 lei finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Aplicant Asociaţia Lumen.
 • 2011– Articolul – Appreciative philosophy. Towards a constructionist approach of philosophical and theological discourse. Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10(28), 129-135. WOS:000287729100006, Cod PN-II-RU-PRECISI-2011-3-0711
 • 2011 – Coordonator Proiect “Lumen Carte Ştiinţifică” în cadrul programului Subvenţionarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice în valoare de 37000 lei finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Aplicant Asociaţia Lumen.
 • 2011 – Coordonator Proiect “Lumen Carte de Cultură” în cadrul programului Proiecte editoriale, în valoare de 25986 lei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Aplicant Asociaţia Lumen.
 • 2010 – Coordonator Proiect “Lumen Carte Ştiinţifică” în cadrul programului Subvenţionarea Literaturii Tehnico-Ştiinţifice în valoare de 13000 lei finanţat de Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică. Aplicant Asociaţia Lumen.
 • 2010 – 2013 – Bursier Postdoctoral finanţat de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Sectorial “Dezvoltarea Resurselor Umane” în baza proiectului “Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate” Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi. Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Axa prioritară 1: “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie: 1.5 „Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”. Cod Contract: POSDRU/89/1.5/S/61879
 • 2009 – Coordonator Proiect “Lumen Carte de Cultură” în cadrul programului Proiecte editoriale, în valoare de 55200 lei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Aplicant Asociaţia Lumen.
 • 2008 – Coordonator Proiect “Lumen Carte de Cultură” în cadrul programului Proiecte editoriale, în valoare de 40000 lei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Aplicant Asociaţia Lumen.
 • 2007 – Coordonator Proiect “Lumen Carte de Cultură” în cadrul programului Proiecte editoriale, în valoare de 9000 lei, finanţat de Administraţia Fondului Cultural Naţional. Aplicant Asociaţia Lumen.

MEMBRU IN COMITETE STIINTIFICE INTERNATIONALE

 • Canadian Journal of Psychiatry/La Revue canadienne de psychiatrie, Canada
 • International Journal on Philosophical Practice HASER, Spania
 • Journal Archiv-EuroMedica (indexat Web of Science), Germania
 • Journal of Immigrant and Minority Health (Springer, indexat Web of Science) – SUA
 • Revista Română de Bioetică (indexat Web of Science) – România
 • Revista de Cercetare şi Intervenţie Socială (indexat Web of Science) – România
 • Journal of applied ethics and biolaw  – România
 • Proceedia Social and Behavioral Sciences (Elsevier, indexat Web of Science, Guest Editor) – UK
 • Postmodern Openings (indexat Web of Science) – România
 • Revista Românească pentru Educaţie Multidimensională (indexat Web of Science) – România
 • Jurnalul de Studii Juridice (indexată BDI) – România
 • Anuarul Universităţii Petre Andrei din Iaşi. Fascicula : Asistenţă Socială, Sociologie, Psihologie (indexată BDI) – România
 • Anuarul Universităţii Petre Andrei din Iaşi. Fascicula : Drept, Ştiinţe Economice, Ştiinte Politice (indexată BDI) – România
 • Philosophy Study of David Publishing Company (indexat BDI) – SUA
 • Editorial Board of Scientific Journals International (SJI) – UK
 • Enciclopedica, Institutul de Cercetări Enciclopedice al Academiei de Ştiinţe a Republicii Moldova.
 • Journal of Law and Social Sciences
 • European Journal of  Law and Public Administration
 • Editor adjunct Social Research Reports
 • 12th European Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management and Organisational Learning. Hosted by: The Institute for Knowledge and Innovation Southeast Asia (IKI-SEA) of Bangkok University, Bangkok, Thailand, 5-6 November 2015.
 • Central & Eastern European LUMEN Conference: LUMEN NASHS 2015: Chişinău, Republic of Moldova: 11-13 September 2015 (- partener USV) – Director de Conferinţă
 • 7th LUMEN International Conference –  Multidimensional Education and Professional Development. Ethical Values – MEPDEV 2015, 12th – 14th November 2015, Târgovişte, România (- partener USV) – Director de conferinţă
 • Comitetul de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Jean-Pierre Cléro, 14 iunie 2015, Târgovişte, România.
 • International Editorial Board Advisory | Social Sciences and Education Research Review, Center for Scientific Research in Communication Sciences, Media and Public Opinion (CCSCMOP) and the Department of Communication, Journalism and Education Sciences of the Faculty of Letters from the University of Craiova, Romania.
 • 16th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2015, 3-4 September 2015, The University of Udine, Italy – Membru al comitetului ştiinţific.
 • 6th edition of International Conference Lumen Rethinking Social Action. Core Values – RSACV 2015 – Director de conferinţă
 • 5th International Scientific Conference LUMEN Transdisciplinarity and Communicative Action,  2014, Târgovişte, România.
 • 4th International Conference Logos, Universality, Mentality, Education, Novelty 2014 (LUMEN 2014)- From Theory to Inquiry in social Sciences – Director de conferinţă
 • 11th International Conference on Intellectual Capital, Knowledge Management & Organisational Learning – ICICKM 2014, Sydney, Australia.
 • Conferinţa ştiinţifică Internaţională Dezvoltare, Guvernanţă şi Cooperare Internaţională, Universitatea Constantin Brâncuşi, 29-31 mai 2014, Târgu-Jiu, România
 • 10th International Conference on Intellectual Capital Knowledge Management and Organisational Learning The George Washington University School of Engineering and Applied Science (SEAS) and Engineering Management and Systems Engineering (EMSE) Washington, DC, USA 24-25 October 2013.
 • 5th International Conference on Intellectual Capital management IICM 2013, Zanjan, Teheran, Iran
 • 14th European Conference on Knowledge Management – ECKM 2013, Kaunas Lithuania
 • 9th International Conference SOCIETY BASED ON KNOWLEDGE Norms, values and contemporary landmarks, 7-9 June 2012, Târgovişte, România.
 • International Scientific Conference Logos Universality Mentality Education Novelty  | editions 2015, 2014, 2013, 2012, 2011 | Conference Director
 • 2nd  International Scientific Conference “Tradition and Reform Social Reconstruction of Europe”, 7-8 November  2013, Bucharest, România.
 • The International Scientific Conference “Tradition and Reform in the Romanian society. European Highlights”,  March 25, 2012, Iaşi, România
 • Conferinţa Internaţională Societatea Întemeiată pe Cunoaştere. Norme, valori şi repere contemporane, Ediţia a VIII – a, 31 Mai- 1 Iunie, 2012, Târgovişte, România
 • Comitetul ştiinţific al Volumului „Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice”, simpoz. şt. intern. (2010; Chişinău). Materialele Simpozionului ştiinţific internaţional „Probleme actuale ale cercetărilor enciclopedice”: 11–12 noiembrie 2010 / consiliul şt.: Vasile Bahnaru, Tatiana Belova (Belarus), Mihai Cimpoi [et al.] ; red.-şef: Constantin Manolache; resp. de ed.: Ion Xenofontov.– Ch.: Inst. de Studii Enciclopedice, 2011 (Tipogr. „Bons Offices” SRL). – 176 p. ISBN 978-9975-9520-7-1. http://enciclopedia.asm.md/wp-content/uploads/Simpozion-2010.pdf

MEMBRU IN COMISII DE CONCURS

 • 2013 | Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar poziţia  5 din statul de funcţiuni al Departamentului de Drept Public,  Facultatea de Drept. Disciplinele: Introducere în Economia politică; Management; managementul instituţiilor publice locale; Universitatea “Mihail Kogălniceanu” din Iaşi – candidat Vadim Dumitraşcu, 2013.
 • 2014 | Concurs pentru ocuparea postului de conferenţiar universitar,  poziţia 7. Post publicat în Monitorul Oficial al României nr. 663 din 24.11.2014. Disciplinele postului: Introducere în geopolitică, Guvernanţa UE, Guvernanţă multinivel UE. Universitatea “Danubius” din Galaţi- candidat Cristian Sandache.

MEMBRU IN COMISII DE OFERIRE A DHC

 • 2015 | SANDU, Antonio (2015). Référât/Laudatio Réalisé par le professeur Antonio Sandu en vue d’accorder le titre de Docteur Honoris Causa à Monsieur Jean-Pierre Cléro. Prezentat în cadrul Conferinţei de decernare a titlului de Doctor Honoris Causa Domnului Jean-Pierre Cléro. 14 june 2015, Targovişte

APARTENENTA LA ORGANIZATII SI ASOCIATII PROFESIONALE

 • Portuguese Catholic University, Research Line in Applied Philosophy (CEFi) | Lisbon, Portugal – Membru în reţeaua internaţională de cercetare (ca afiliat la Universitatea Ştefan cel Mare din Suceava, România)
 • Romanian Unit – UNESCO Chair in Bioethics, Babes Bolyai University | Cluj, România | fost Director executiv
 • International Society for Universal Dialogue (ISUD) | Warsaw, Poland
 • American Philosophical Association, University of Delaware | Newark, US
 • American Philosophical Practitioners Association | The City College of New York, New York, US
 • Appreciative Inquiry Commons – Comunitatea Internaţională a practicienilor metodelor apreciative.
 • Asociaţia Română de Semiotică
 • Societatea Română de Bioetică
 • Colegiul Naţional al Asistenţilor Sociali din România
 • Asociaţia Lumen | Membru fondator,  preşedinte
 • Fundaţia Pro Şansa pentru Educaţie Cultură şi Acţiune Socială

EVALUATOR

2019-2020 Evaluator UEFISCDI – Proiecte PNCDI III, SP 1.1 in cadrul Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI
2016 Evaluator UEFISCDI  
2015 Evaluator Administraţia Fondului Cultural Naţional – Proiecte editoriale – carte 2015.
2015 Evaluator-Consiliul Ştiintific pentru acordarea Premiilor Anuale Acces decernate de Asociaţia de Cooperare Cultural-Educaţională Suceava, 2015.

CURSURI SI SEMINARII ABSOLVITE

2016 Evaluator proiecte – Curs perfecţionare susţinut de SC Training Cariere SRL, Paşcani
2016 Expert în activitatea de coaching – Curs perfecţionare susţinut de SC Training Cariere SRL
2017 Consilier Dezvoltare personală – susţinut de Gabriela Zboiu PFA
2010 Workshop introductiv realizat în cadrul Proiectului „Studii postdoctorale în domeniul eticii politicilor de sănătate”, Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 1 “Educaţia şi formarea profesională în sprijinul creşterii economice şi dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”. Domeniul major de intervenţie 1.5 “Programe doctorale şi post-doctorale în sprijinul cercetării”, POSDRU/89/1.5/S/61879, implementat de Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa Iaşi”, în parteneriat cu Universitatea de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca şi Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Buget: 13.941.974 lei.
2010 Workshop National Registrul Naţional al Calificărilor din Învăţământul Superior/ RNCIS (octombrie) proiect POSDRU, organizator RNCIS.
2010 Seminar naţional Erasmus (septembrie) organizat de Agenţia Naţională pentru Programe Comunitare în Domeniul Educaţiei şi Formării Profesionale (ANPCDEFP)
2010 Seminar Internaţional „Falimentul bipolarităţii “model american-model european (Kelsian)” în calitate de criteriu analitic al controlului de constituţionalitate” realizată în cadrul Universităţii “Mihail Kogălniceanu” Iaşi, România, 12 – 14 aprilie 2010, susţinut de Prof. Dr. Francisco Segado
2010 Participare la Seminarul Erasmus privind mobilitatea studenţească – 19 februarie 2010, Bucureşti, România
2009 “Formare de Formatori” susţinut de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă, AJOFM Iaşi, Romania.
2009 “Pregătirea furnizorilor de formare profesională locali” susţinut de Asociaţia Oamenilor de Afaceri, Iaşi, România şi Univeristatea „Petre Andrei” din Iaşi, România
2004 Protecţia Complementară a drepturilor omului în România, Bucureşti 2004 (DRI- Departamentul Relaţii Interetnice – Guvernul României)
2003 Alianţa Naţională pentru Combaterea discriminării, Organizator Camera Deputaţilor, Bucureşti
2003 Managementul Programelor, organizator Asociaţia CERC, Iaşi, Comunicare cu finanţatorul (CERC) Iaşi 2003
2003 Managementul prin proiecte, organizator Asociaţia CISPA Vaslui, România
2003 Autoevaluarea şi dezvoltarea de noi strategii, factori ai întăririi capacităţii organizaţionale organizator DRI – Departamentul Relaţii Interetnice – Guvernul României, Sinaia, 2003

PREMII

2012 Premiul JSRI a 6-a ediţie 2012 în domeniul Sociologiei – pentru recunoaşterea activităţii ştiinţifice.

LIMBI STRĂINE

Limba: ENGLEZĂ Citire – foarte bine
Scriere – foarte bine
Conversaţie – foarte bine
Limba: FRANCEZĂ Citire – foarte bine
Scriere – foarte bine
Conversaţie – foarte bine

COMPETENŢE ŞI ABILITĂŢI

Competenţe şi cunoştinţe de utilizare a calculatorului
(dobândite în cursul vieţii si  carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă)
 • operare calculator  Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, SPSS, Corel, Internet Explorer.
Competenţe şi abilităţi sociale
(dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un  certificat sau o diplomă)
 • capacitatea de a lucra în echipă
 • capacitate de organizare
 • susţinerea motivaţiei
 • capacitate adaptativă
 • persuasiv, empatic, entuziast
 • deschis spre a cunoaşte noi persoane şi a învăţa lucruri noi în fiecare zi
 • capacitatea de a lucra în condiţii de stres
Competenţe şi aptitudini organizatorice
(dobândite în cursul vieţii si  carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă)
 • spirit organizatoric, creativ, iniţiativă, om de echipă
 • experienţă în managementul proiectului, monitorizare
 • expertiză în evaluarea programelor
 • capacitate de autocontrol şi autoperfecţionare
 • organizat, centrat pe sarcină
 • dinamism şi seriozitate
 • abilitate de comunicare
 • disponibilitate de a lucra ore extra pentru a obţine rezultatele cele mai bune
 • capacitatea de a lucra într-o echipă
Alte competenţe şi aptitudini
(dobândite în cursul vieţii şi carierei dar care nu sunt recunoscute neapărat printr-un certificat sau o diplomă)
 • spirit de observaţie
 • simţ analitic
 • gândire flexibilă şi deschisă
 • aptitudinea da a acumula rapid noi cunoştinţe
 • disponibilitate de a-i motiva pe cei din jur
 • punctual
 • sociabil
 • comunicativ
 • nu am o atitudine discriminatorie
 • accept provocările, considerându-le un mod de a învăţa