Lucrări prezentate la conferinţe naţionale

Conferința Națională “Natura Umană, Cultură, Tehnologie (NUCT 2021)”, editia a 2-a, Viata și moartea în contextul crizei COVID-19 – O abordare postumanista, 2021

[National Conference “Human Nature, Culture, Technology (NUCT 2021)”, 2nd edition, Life and death in the context of the COVID-19 crisis – A posthumanist approach, 2021]

Unic autor

[single author]

SANDU, Antonio (2021). Perspective bioetice asupra crizei COVID-19. Prezentat în cadrul Conferinței Naționale “Natura Umană, Cultură, Tehnologie (NUCT 2021)”, editia a 2-a, Viata și moartea în contextul crizei COVID-19 – O abordare postumanista, online 15 mai 2021, Cluj-Napoca.

[SANDU, Antonio (2021). Bioethical perspectives on the COVID-19 crisis. Presented at the National Conference “Human Nature, Culture, Technology (NUCT 2021)”, 2nd edition, Life and death in the context of the COVID-19 crisis  – A posthumanist approach, online May 15, 2021, Cluj-Napoca.]

English edition

Detalii

A XV-a Conferinţa Naţională de Bioetică, 2020

[XVth National Conference on Bioethics, 2020]

Unic autor

[single author]

SANDU, Antonio (2020). Medicalizarea vieții sociale în perioada de pandemie. Riscuri etice. Prezentată la A XV-a Conferinţa Naţională de Bioetică, 10-12 decembrie 2020 online, Iasi.

[SANDU, Antonio (2020). The medicalization of social life during the pandemic. Ethical risks. Presented at the XVth  National Conference on Bioethics, December 10-12, 2020 online, Iasi.]

English edition

Detalii

Cercetări sociale și umaniste:  perspective teoretice și aplicative. Zilele Academice Ieșene, 2015

[Social and humanistic research: theoretical and applied perspectives. Iasi Academic Days, 2015]

Unic autor

[single author]

SANDU, Antonio (2015). Cadre normativ-instituționale ale construcției sociale a profesiei de consilier de probațiune în România și Republica Moldova. Prezentată la Cercetări sociale și umaniste:  perspective teoretice și aplicative. Zilele Academice Ieșene. Institutul de Cercetări Economice și Sociale „Gh. Zane”,  Academia Română, Filiala Iași 8-9 octombrie 2015, Iași, România.

[SANDU, Antonio (2015). Normative-institutional frameworks of the social construction of the probation counselor profession in Romania and the Republic of Moldova. Presented at Social and Humanistic Research: Theoretical and Applied Perspectives. Iasi Academic Days. Institute of Economic and Social Research „Gh. Zane ”, Romanian Academy, Iași Branch October 8-9, 2015, Iași, Romania.]

English edition

Detalii

 

Al XXXV-LEA Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestivă, 2015

[XXXVth National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, 2015]

Coautor

[co-author]

Necula, R., Damian, S., & SANDU, Antonio (2015). Are nevoie pacientul cronic de asistenţă socială? Prezentată la Al XXXV-LEA Congres Naţional de Gastroenterologie, Hepatologie si Endoscopie Digestivă, 11-13 iunie 2015, Cluj.

[Necula, R., Damian, S., & SANDU, Antonio (2015). Does the patient need chronic social assistance? Presented at the XXXVth National Congress of Gastroenterology, Hepatology and Digestive Endoscopy, June 11-13, 2015, Cluj.]

English edition

Detalii

Zilele Asistenţei Sociale, 2015

[Days of Social Work, 2015]

Coautor

[co-author]

Frunză, A., SANDU, Antonio, & Necula, R. (2015). Asistenţa socială centrată pe valori etice. Valori constitutive şi operaţionale. Prezentată în cadrul sesiunii plenare Comunități respectate pentru un viitor sustenabil, in cadrul Zilele Asistenţei Sociale Iași, 10 martie 2015, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

[Frunză, A., SANDU, Antonio, & Necula, R. (2015). Social work focused on ethical values. Constitutive and operational values. Presented during the plenary session of Respected Communities for a Sustainable Future, during the Days of Social Work in Iași, March 10, 2015, “Alexandru Ioan Cuza” University of Iași.]

Romanian edition

Detalii

Al XIII-lea Seminar de Medicină şi Teologie, Bistriţa, 2014

[XIIIth Seminar of Medicine and Theology, Bistrita, 2014]

Coautor

[co-author]

Damian, S., SANDU, Antonio, Necula, R., & Ioan, I. (2014). Demnitate şi smerenie ca valori în bioetica creştină. Prezentată la al XIII-lea Seminar de Medicină şi Teologie Bistriţa, 12-13 mai 2014, Bistrița.

[Damian, S., SANDU, Antonio, Necula, R., & Ioan, I. (2014). Dignity and humility as values in Christian bioethics. Presented at the XIIIth Seminar of Medicine and Theology, Bistrita, May 12-13, 2014, Bistrita.]

Romanian edition

Detalii

Conferinţa Naţională de Educaţie – (CNEFSE-USV), Incursiuni didactice în dinamica educaţională, 2014

[National Conference on Education – (CNEFSE-USV), Teaching incursions in educational dynamics, 2014]

Unic autor

[single author]

SANDU, Antonio (2014). Etica apreciativă în învăţământul superior. Prezentată la Conferinţa Naţională de Educaţie – (CNEFSE-USV), Incursiuni didactice în dinamica educaţională, Ediţia a III – a, 17 mai 2014, Suceava.

[SANDU, Antonio (2014). Appreciative ethics in higher education. Presented at the National Conference of Education – (CNEFSE-USV), Didactic incursions in educational dynamics, 3rd Edition, May 17, 2014, Suceava.]

Romanian edition

Detalii

Al XII-lea Seminar de Medicină şi Teologie, Bistriţa, 2013

[XIIth Seminar of Medicine and Theology, Bistriţa, 2013]

Coautor

[co-author]

Damian, S. I., Necula, M. R., SANDU, Antonio, Radu, I. L., & Ioan, B. G. (2013). Comunicarea cu pacientul cronic și familia acestuia din perspectiva preoților ortodocşi. Prezentată la al XII-lea Seminar de Medicină şi Teologie Bistriţa, 13-14 mai 2013, Bistrița.

[Damian, S. I., Necula, M. R., SANDU, Antonio, Radu, I. L., & Ioan, B. G. (2013). Communication with the chronic patient and his family from the perspective of Orthodox priests. Presented at the XIIth Seminar of Medicine and Theology, Bistrita, May 13-14, 2013.]

Romanian edition

Detalii

 

Al XII-lea Seminar de Medicină şi Teologie, Bistriţa, 2013 

[XIIth Seminar of Medicine and Theology, Bistriţa, 2013]

Coautor

[co-author]

Necula, M. R., SANDU, Antonio, Ioan, B. G., Radu, I. L., & Damian, S. I. (2013). Rolul preotului în spiritualizarea suferinței pacienților cu boală cronică. Prezentată la al XII-lea Seminar de Medicină şi Teologie Bistriţa, 13-14 mai 2013, Bistrița.

[Necula, M. R., SANDU, Antonio, Ioan, B. G., Radu, I. L., & Damian, S. I. (2013). The role of the priest in spiritualizing the suffering of patients with chronic disease. Presented at the XIIth Seminar of Medicine and Theology, May 13-14, 2013, Bistrita.]

Romanian edition

Detalii

 

European Clinical Ethics Network- Ethics and health policies, 2012

[European Clinical Ethics Network – Ethics and health policies, 2012]

Coautor

[co-author]

SANDU, Antonio, & Cojocaru, D. (2012). Appreciative ethics of care in the context of chronic care model. Prezentată la European Clinical Ethics Network- Ethics and health policies, 1 martie 2012, Iaşi.

[SANDU, Antonio, & Cojocaru, D. (2012). Appreciative ethics of care in the context of chronic care model. Presented at the European Clinical Ethics Network – Ethics and health policies, March 1, 2012, Iasi.]

English edition

Detalii

 

Conferința Națională Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei, 2011

[National Conference Sociology and Social Work Facing the Challenges of the Crisis, 2011]

Coautor

[co-author]

Unguru, E., & SANDU, Antonio (2011). General Ethical Aspects of Supervision in Social Work. Prezentată la Conferința Națională Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei, 23-24 septembrie, Bucureşti, în cadrul secţiunii Răspunsul politicilor sociale la criză, organizată de Institutul de Cercetare al Calităţii Vieţii, Bucureşti.

[Unguru, E., & SANDU, Antonio (2011). General Ethical Aspects of Supervision in Social Work. Presented at the National Conference Sociology and Social Work Facing the Challenges of the Crisis, September 23-24, Bucharest, in the section The response of social policies to the crisis, organized by the Research Institute for Quality of Life, Bucharest.]

English edition

Detalii

Conferința Națională Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei, 2011

[National Conference Sociology and Social Work Facing the Challenges of the Crisis, 2011]

Coautor

[co-author]

Caras, A., & SANDU, Antonio (2011). Rolul supervizării în dezvoltarea profesională a specialiştilor de asistenţă socială. Prezentată la Conferința Națională Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei, 23-24 septembrie, Bucureşti, în cadrul secţiunii Răspunsul politicilor sociale la criză, organizată de Institutul de Cercetare al Calităţii Vieţii, Bucureşti.

[Caras, A., & SANDU, Antonio (2011). The role of supervision in the professional development of social assistance specialists. Presented at the National Conference Sociology and Social Work Facing the Challenges of the Crisis, September 23-24, Bucharest, in the section The response of social policies to the crisis, organized by the Research Institute for Quality of Life, Bucharest.]

Romanian edition

Detalii

Conferinţa Etică şi Psihiatrie Socială, 2011

[Ethics and Social Psychiatry Conference, 2011]

Coautor

[co-author]

Damian, S., Necula, R., & SANDU, Antonio. (2011). Dimensiuni etice ale supervizării în asistenţa comunitară a pacienţilor cronici. Prezentată la Conferinţa Etică şi Psihiatrie Socială, 8-10 iulie 2011, Câmpulung Moldovenesc.

[Damian, S., Necula, R., & SANDU, Antonio. (2011). Ethical dimensions of supervision in community care of chronic patients. Presented at the Conference on Ethics and Social Psychiatry, July 8-10, 2011, Câmpulung Moldovenesc.]

Romanian edition

Detalii

A XIX-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene, 2011

[XIXth Annual session of scientific communications Contemporary dimensions of development. Romanian background of European synchronization, 2011]

Unic autor

[single author]

SANDU, Antonio (2011). Conceptul de autonomie în bioetică şi biodrept. Prezentată la A XIX-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene, 3-4 iunie 2011, Iași.

[SANDU, Antonio (2011). The concept of autonomy in bioethics and biodiversity. Presented at the XIXth Annual Session of Scientific Communications Contemporary Dimensions of Development. The Romanian background of European synchronization, June 3-4, 2011, Iași.]

Romanian edition

Detalii