Articole publicate

Antonio SANDU este în prezent Profesor Universitar Doctor titular la Universitatea “Ştefan cel Mare” din Suceava. Este coordonator de doctorate în cadrul Şcolii Doctorale de sociologie a Universităţii din Oradea. De asemenea este ceercetător coordonator al Centrului de Cercetări Socio-Umane Lumen din Iaşi. ste autorul a peste 40 de articole în jurnale știinţifice indexate Clarivate Analistics (WOS), peste 25 de capitole în volume de proceedings indexate Clarivate Analytics (WOS), şi a peste 100 de alte articole ştiinţifice indexate BDI, în domenii precum filosofie, bioetică, etică aplicată, asistenţă socială, sociologie, științe administrative, pe care vă învităm să le citiți în subsecțiunile acestei pagini.


Antonio SANDU is currently Tenured Professor PhD at the “Ştefan cel Mare” University of Suceava. He is a doctoral coordinator at the Doctoral School of Sociology of the University of Oradea. He is also the coordinating researcher of Lumen Research Center in Social and Humanistic Sciences in Iaşi. He is the author of more than 40 articles indexed in Clarivate Analytics (WOS), more than 25 chapters in Clarivate Analytics (WOS), and more than 100 other international databases-indexed scientific articles in fields such as philosophy, bioethics, applied ethics, social work, sociology, administrative sciences, which we invite you to read in the subsections of this page.

WEB OF SCIENCE RATED ARTICLES WITH IMPACT FACTOR f ≥0.1

WEB OF SCIENCE RATED ARTICLES WITH IMPACT FACTOR f ≤ 0.1

ARTICLES IN PROCEEDINGS VOLUMES INDEXED IN WEB OF SCIENCE

ARTICLES INDEXED IN INTERNATIONAL DATABASES