Conceptul de autonomie în bioetică şi biodrept

 

A XIX-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene– Copyright © 2011

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | Romanian

HOW TO CITE| SANDU, Antonio (2011). Conceptul de autonomie în bioetică şi biodrept. Prezentată la A XIX-a Sesiune anuală de comunicări ştiinţifice Dimensiuni contemporane ale dezvoltării. Fundalul românesc al sincronizării europene, 3-4 iunie 2011, Iași.


ABSTRACT:


În analiza conceptului de autonomie vom porni de la definiţia conform căreia autonomia reprezintă capacitatea individului de a-şi trăi viaţa în acord cu propria raţiune şi propriile motivaţii în baza propriilor decizii libere nemanipulate sau distorsionate de forţe exterioare. Analiza conceptului de autonomie face necesară recurgerea la categoria filosofică a libertăţii. Experienţa umană a libertăţii se conturează prin existenţa limitelor. Categoria libertăţii experimentată subiectiv de individ în confruntarea cu propriile limitări generează o conduită de autodeterminare (autonomie) sau de obedienţă (heteronomie). Corelaţia dintre autonomie şi libertate este puternică în ceea ce se numeşte libertatea pozitivă, o serie de autori propunând chiar o suprapunere între acestea. Lucrarea de faţă ia în analiză similitudinile şi diferenţele între cele două concepte aşa cum sunt ele prezentate în literatura bioetică şi de etică aplicată. Vom analiza prin metodologii calitativ-interpretative opiniile unor medici diabetologi şi medici de familie în ceea ce priveşte importanţa relaţiei medic-pacient în constituirea autonomiei pacientului cu boli cronice şi impactul etic al acestui tip de relaţie.


KEYWORDS:

autonomie, etici aplicate, auto-actualizare, teorii asupra autonomiei, autenticitate .