Supervizarea de etică – rolul de gatekeeper în construcţia politicilor sociale de alocare a resurselor

 

Conferinţa Naţională de Bioetică cu Participare Internațională. Provocări etice în practica medicală într-o lume a globalizării, Ediţia a IX-a– Copyright © 2013

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE |Romanian

HOW TO CITE| Caras, A., & SANDU, Antonio (2013). Supervizarea de etică – rolul de gatekeeper în construcţia politicilor sociale de alocare a resurselor. Prezentată la Conferinţa Naţională de Bioetică cu Participare Internațională. Provocări etice în practica medicală într-o lume a globalizării, Ediţia a IX-a, 24-26 Octombrie 2013, Iaşi.

Program disponibil aici


ABSTRACT


Context: Politicile sociale se referă în principal la orientări, principii, legislație și activități care influențează condițiile de viață ce pot conduce la bunăstarea umană. Politicile sociale ar putea fi descrise, de asemenea, ca acțiuni care influențează bunăstarea membrilor unei societăți prin realizarea distribuției și accesului la bunuri și resurse în respectiva societate. În contextul în care aceste politici sociale de alocare a resurselor influențează starea de bine a membrilor societății, identificăm o problemă etică la nivelul construcției acestora.
Problema etică centrală este data de faptul că în prezent în sistemul social românesc sunt construite politici sociale fără ca acestea să fie supervizate, sau anterior evaluate din punct de vedere etic. Politicile sociale construite în acest scop nu sunt subiectul unei evaluări de etică, anterior implementării la nivelul societății. Policile sociale ar trebui să vizeze respectarea unor valori constitutive al practicii sociale, precum autonomia, demnitatea, dreptatea și responsabilitatea, respectarea acestor valori putând fi monitorizată prin supervizare de etică.
Argument: Ne propunem să identificăm rolul supervizării de etică în construcția unor politici sociale de alocare a resurselor necesare unei societăți. Scopul lucrării este de identificare a modului în care supervizorul de etică contribuie la conformitatea etică a practicii sociale. Considerăm necesară transpunerea rolului supervizorului de etică în sfera eticii politicilor sociale si de sănătate. La nivelul personalului responsabil în procesul de construcție a politicilor sociale de alocare a resurselor ar trebui solicitată supervizarea de etică a serviciilor, urmărindu-se strategia de lucru în baza unor valori etice. În termeni de dreptate distributivă, construcția politicilor publice si sociale ar trebui să aibă ca scop reducerea inegalităților de șanse la condiții de viață decente, condiții care să nu lezeze starea de bine a persoanelor, prin nerespectarea integrității, autonomiei, dreptății și stării de sănătate. Supervizorul de etică devine în contextul dat un gatekeeper al conformității eticii în construcția politicilor ce deservesc dobîndirea și păstrarea stării de bine a membrilor societății.


KEYWORDS:


supervizare de etică, gatekeeping, valori etice, politici sociale de alocare a resurselor.