Comunitatea italiană din România. O analiză semiotică

 

Minoritățile naționale din România– Copyright © 2011

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE| SANDU, Antonio (2011). Comunitatea italiană din România. O analiză semiotică. Prezentată la Conferința Minoritățile naționale din România, 8 decembrie, Iași. Organizată de Universitatea Mihail Kogălniceanu din Iași.

Program disponibil aici


ABSTRACT:


Cercetarea socio-culturală a minorităţilor etnice, este un proces hermeneutic care implică simultan analiza strategiilor discursive existente la nivelul comunităţilor (etnice), a metapovestirilor semnificative. Cercetarea tipului de discurs dominant în comunitate, produce modificări la nivelul pragmaticii sociale din respectiva comunitate. Studiul prezintă cercetarea acţiune ca strategie discursivă de acţiune socio-culturală. Se insistă asupra caracterului calitativ al metodei, ce poate fi interpretată ca o analiză de tip semiotic a practicilor comunicaţionale din comunitate, cu efecte în modificarea patternurilor comportamentale. Dezvoltarea comunitară rezultă în urma modificărilor la nivelul retoricii utilizate de comunitate. Înţeleasă în maniera construcţionistă propusă de Gergen, comunitatea este spaţiul unde are loc procesul de permanentă renegociere a semificaţiei realităţii sociale. O modalitate specifică a pragmaticii sociale care poate fi utilizată în transformarea retoricii sociale în comunităţile etnice şi multietnice este reprezentat de ancheta apreciativă, metodă ce vizezază valorificarea resurselor transformative din interiorul comuniţăţii prin explorarea la nivelul discursului a experienţelor pozitive.


KEYWORDS:


minorităţi culturale, comunităţi etnice, acţiune socio-culturală, construcţionism, pragmatică socială, anchetă apreciativă, retorică socială, metapovestiri.