Ethical Dimensions of Supervision in Community Social Work [Dimensiuni etice ale supervizării în asistenţa comunitară]

Jurnalul de Studii Juridice– Copyright © 2012

FORMAT | ARTICLE     

PAGES | 263-285       

LANGUAGE | English

ISSN| 1841-6195

HOW TO CITE| Caras, A., Necula, R., Damian, S., & SANDU, Antonio (2012).  Ethical Dimensions of Supervision in Community Social Work [Dimensiuni etice ale supervizării în asistenţa comunitară]. Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Supplimentary Issue 2), 263-285.

Pentru a citi articolul dați click aici


ABSTRACT:


Procesul de supervizare a serviciilor sociale comunitare acordate persoanelor cu afeciuni psihice cronice, dincolo de un schimb de informații, între profesioniști aflati în relații de putere diferite, trebuie să se desfășoare pe o bază formală, să fie condus pe baza unui parteneriat între echipa multidisciplinară de intervenție, supervizor și comunitatea pe aportul căreia se bazează intervenția, în concordanță cu cerințele domeniului în care se realizează supervizarea și pe o bază etică specifică care are în centru valoarea autonomiei sociale și personale a beneficiarilor serviciilor de reabilitare bazată pe comunitate. Supervizorul susține și mărește motivația supervizatului, dezvoltă un mediu de lucru performant, urmărind cele mai înalte standarde profesionale și etice de intervenție, și acționează în baza unor principii recunoscute și aplicabile în activitatea profesională a specialiștilor. Articolul are ca scop prezentarea dimensiunilor etice ale supervizării serviciilor sociale, precum și prezentarea unui set de principii de bună practică din domeniu care prin procesul transformator al supervizarii devin principii ale supervizării etice în contextul raportării la valoarea respectării și întăririi autonomiei beneficiarului și a specificului consimțământului la această categorie de persoane și particulartățile acestuia în cadrul serviciilor sociale.


KEYWORDS:

Reabilitare bazată pe comunitate, supervizare, servicii sociale, standarde etice.


BAZE DE DATE:

Disponibil în CEEOL aici

Disponibil în SSRN aici

Disponibil în IDEAS RePeC aici