Introducere în bioetică și deontologie medicală. Bioetica în criză sau criza bioeticii?

 

Cerinte

Nu sunt necesare cunoștințe prealabile în domeniul eticii sau al deontologiei profesionale.

Descriere

Cursul prezintă principalele teme de interes în domeniul bioeticii și al deontologiei medicale, cum ar fi principiile care guvernează etica medicală, arii speciale de interes pentru etica medicală și bioetică, cum este cazul problematicii eutanasiei, al transplantului de organe etc.

Este tratat statutul epistemologic al bioeticii și al eticilor aplicate, punându-se accentul pe metoda specifică de cercetare, care este cazuistica morală. Originată în etica filosofică, bioetica se autonomizează atât din perspectivă epistemologică cât și metodologică, menținând însă o importantă componentă filosofică prin valorificarea doctrinelor filosofice kantiene sau utilitariste.

Principiile bioetice luate în discuție sunt cele formulate de Beauchamp și Childress: principiul beneficienței, principiul non-maleficienței, principiul respectului față de autonomia pacientului și principiul dreptății / echității în accesul la serviciile medicale.

Sunt discutate modalități concrete de depășire a dilemelor etice ce apar atât în actul terapeutic cât și în construcția politicilor de sănătate. Un accent deosebit a fost pus pe problematica consimțământului informat din partea pacientului și a procesului de obținere de la acesta a consimțământului informat. Sunt analizate provocările pe care pandemia de Covid-19 le-a adus din perspectivă bioetică precum și din perspectiva eticii clinice.

Pe lângă cele peste 8 ore de conținut video al cursului propriu-zis sunt disponibile ca materiale suplimentare alte 4 ore și 20 de minute de conținut video, precum și un număr de 10 articole de specialitate conexe cu conținutul efectiv al cursului și autorate de Prof. Univ. Dr. Antonio Sandu, autorul acestui curs.

Ce vei învăța

  • Înțelegerea principalelor concepte specifice bioeticii și deontologiei medicale
  • Aprofundarea principiilor etice: al beneficienței, al non-maleficienței, al respectului față de autonomie și al dreptății/echității în sănătate
  • Cunoașterea particularităților consimțământului informat în practica medicală și în cercetare
  • Recunoașterea dilemelor etice care apar în practica medicală mai ales în perioade de criză pentru sănătatea publică

Pentru cine este acest curs

  • Cursul este destinat profesioniștilor – inclusiv celor aflați în formare – din domeniul sănătății umane, al dreptului, al filosofiei sau al științelor sociale. Cursul este accesibil oricărei persoane interesate de domeniul bioeticii, mai ales al dilemelor etice care au fost ridicate în perioada pandemiei de Covid-19.

Cuprins aici

Descrieri lecții aici

Cursul Udemy: Introducere în bioetică și deontologie medicală. Bioetica în criză sau criza bioeticii? aici