Rolul supervizării în dezvoltarea profesională a specialiştilor de asistenţă socială

 

Conferința Națională Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei– Copyright © 2011

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE |Romanian

HOW TO CITE| Caras, A., & SANDU, Antonio (2011). Rolul supervizării în dezvoltarea profesională a specialiştilor de asistenţă socială. Prezentată la Conferința Națională Sociologia şi Asistenţa Socială în faţa provocărilor crizei, 23-24 septembrie, Bucureşti, în cadrul secţiunii Răspunsul politicilor sociale la criză, organizată de Institutul de Cercetare al Calităţii Vieţii, Bucureşti.

Program disponibil aici


ABSTRACT


Supervizarea serviciilor sociale este inteleasa ca un proces educaţional, administrativ, de sprijin a profesioniştilor, de asigurarea calităţii serviciilor, de luare a deciziilor în numele organizaţiei, promovarea direcţiilor, regulilor şi valorilor prin îndrumarea angajaţilor. Supervizarea este un domeniu relativ nou introdus in institutiile de asistenta sociala din Romania, perceptia privind rolul acestui proces in formarea si perfectionarea abilitatilor profesionale difera de la specialist la specialist. Articolul trateaza rolul supervizarii in dezvoltarea profesionala a specialistilor in asistenta sociala, pe baza unei cercetari realizate prin metodologia specifica Grounded Theory in cadrul unei organizatii nonguvernamentale de elita din domeniul protecţiei copilului din regiunea de Nord Est a României. Subiecţii definesc supervizarea ca o practică socială bazată pe relaţia dintre o persoană cu experienţă profesională sau cunoştinţe bogate în domeniul asistenţei sociale si un profesionist implicat efectiv în managementul de caz si este perceputa ca o condiţie necesară a calităţii serviciilor sociale oferite de organizaţie, iar eficienţa procesului de supervizare poate constitui un indicator al calităţii practicii de asistenţă socială intr-o organizaţie.
Subiectii intervievaţi opereaza cu urmatoarea definitie particulara a supervizarii: „Procesul de supervizare este un sistem de practici bazate pe interviu individual sau de grup, formal sau informal între supervizor şi supervizaţi, constituit dintr-o serie de faze specifice (iniţială, de dezvoltare, de sfârşit) care presupune stabilirea unor raporturi profesionale între participanţi şi au drept rezultat calitatea serviciilor oferite şi formarea profesională a speciliaştilor supervizaţi”, parţial diferita de cele existente in literatura de specialitate.


KEYWORDS:


Rolul supervizării, dezvoltarea profesională, specialişti în asistenţă socială.