Perspective bioetice asupra crizei COVID-19

 

Conferința Națională “Natura Umană, Cultură, Tehnologie (NUCT 2021)”, editia a 2-a, Viata și moartea în contextul crizei COVID-19-O abordare postumanista– Copyright © 2021

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE| SANDU, Antonio (2021). Perspective bioetice asupra crizei COVID-19. Prezentat în cadrul Conferinței Naționale “Natura Umană, Cultură, Tehnologie (NUCT 2021)”, editia a 2-a, Viata și moartea în contextul crizei COVID-19-O abordare postumanista, online 15 mai 2021, Cluj-Napoca.

Program disponibil aici

Prezentarea video disponibilă aici


ABSTRACT:


Actuala amenințare pe care criza produsă de coronavirus covid-19, o aduce, ne reamintește că suntem încă o umanitate fragilă, care, chiar dacă aparent a depășit natura, prin numerosele progrese tehnologice, este încă vulnerabilă la astfel de manifestări pe care natura le pune în fața umanității, dar că natura în același timp este vulnerabilă la acțiunile umanității. Bioetica încearcă să răspundă la întrebarea: care sunt sau care ar trebui să fie comportamentele, conduitele dezirabile ale umanității în general dar și ale fiecăruia dintre noi în particular, în fața situațiilor în care este pus fiecare datorită stării de sănătate, a participării la îngrijirile medicale, pe de o parte, dar și a dezvoltării tehnologiilor ce aduc cu ele noi amenințări pentru umanitate, care se adaugă celor vechi pe care umanitatea urmărește să le diminueze sau să le elimine.


KEYWORDS:


Abordarea apreciativă, filosofie, abordarea discursului filosofic, spaţiul educaţional.