Dimensiuni etice ale supervizării în asistenţa comunitară a pacienţilor cronici

 

Conferinţa Etică şi Psihiatrie Socială– Copyright © 2011

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE| Damian, S., Necula, R., & SANDU, Antonio. (2011). Dimensiuni etice ale supervizării în asistenţa comunitară a pacienţilor cronici. Prezentată la Conferinţa Etică şi Psihiatrie Socială, 8-10 iulie 2011, Câmpulung Moldovenesc.

Program disponibil aici


ABSTRACT:


Procesul de supervizare a serviciilor sociale comunitare acordate persoanelor suferinde de afecţiuni psihice cronice, dincolo de un schimb de informaţii, între profesionişti aflati în relaţii de putere diferite, trebuie să se desfăşoare pe o bază formală, să fie condus pe baza unui parteneriat între echipa multidisciplinară de intervenţie, supervizor şi comunitatea pe aportul căreia se bazează intervenţia, în concordanţă cu cerinţele domeniului în care se realizează supervizarea şi pe o bază etică specifică care are în centru valoarea autonomiei sociale şi personale a beneficiarilor serviciilor de reabilitare bazată pe comunitate. Supervizarea ca metodă de suport a profesioniştilor din domenil serviciilor socale are drept obiectiv îmbunătăţirea performanţelor la locul de muncă, prin înlăturarea stresului ce poate interveni şi afecta performanţa muncii. Supervizorul susţine şi măreşte motivaţia supervizatului, dezvoltă un mediu de lucru performant, urmărind cele mai înalte standarde profesionale şi etice de intervenţie. În lucrarea de faţă ne propunem să evaluam o serie de practici de supervizare din punct de vedere etic, şi anume raportându-le la valoarea respectării şi întăririi autonomiei beneficiarului şi a specificului consimţământului la această categorie de persoane, şi particulartăţile acestuia în cadrul serviciilor sociale.


KEYWORDS:

Reabiltare bazată pe comunitate, supervizare, servicii sociale, standarde etice.