Asistenţa socială centrată pe valori etice. Valori constitutive şi operaţionale

 

Zilele Asistenţei Sociale– Copyright © 2015

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE|  Frunză, A., SANDU, Antonio, & Necula, R. (2015). Asistenţa socială centrată pe valori etice. Valori constitutive şi operaţionale. Prezentată în cadrul sesiunii plenare Comunități respectate pentru un viitor sustenabil, in cadrul Zilele Asistenţei Sociale Iași, 10 martie 2015, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

Program disponibil aici


ABSTRACT:


Lucrarea este rezultatul unei cercetari desfasurate in perioada 2012- 2013, in domeniul asistenței sociale, cu scopul de a determina cadrele structurante ale unui model asistențial centrat pe valori etice, pornind de la analiza calitativă a datelor – Grounded Theory – obținute prin interviu individual și de grup cu asistenți sociali din zona de N-E a Romaniei. Obiectivul cercetării de față este identificarea acelor valori etice pe care profesioniștii în asistență socială le consideră a fi constitutive profesiei de asistent social și respectiv a acelor valori care din discursul intervievaților rezultă a fi operaționale în practica curentă a serviciilor sociale. Avem în vedere generarea unui model teoretic de asistență socială centrată pe valori etice, care să stea la baza construcției expertizei etice în serviciile sociale. Am identificat o grilă de ierahizare a valorilor etice, ce pornește de la valorile operaționale prezente în discursul respondenților și practicile profesionale menționate de aceștia, și corelate inductiv cu principiile etice care guvernează respectivele practici, conducând în final la enunțarea unui set de valori constitutive corespondente. Modelul de analiză este consecvent unor modele recente de dezvoltare a expertizei etice în asistența socială, prin supervizarea de etică.


KEYWORDS:


asistenţa socială, valori etice, valori constitutive, valori operaţionale.