Responsabilitatea medicală pentru generațiile viitoare. O abordare fenomenologică

 

Conferința Națională de Bioetică cu participare internațională – Bioetica 2014– Copyright © 2014

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE| SANDU, Antonio, & Croitor, E. (2014). Responsabilitatea medicală pentru generațiile viitoare. O abordare fenomenologică. Prezentată la Conferința Națională de Bioetică, cu participare internațională, 6-8 noiembrie 2014, Iași.

Program disponibil aici


Discuția cu privire la protecția demnității ființelor nenăscute și/sau potențiale, ar trebui să fie cuprinsă într-o bioetică fenomenologică a responsabilității, deoarece responsabilitatea colectivă pentru viitorul speciei umane precum și responsabilitatea pentru fiecare persoană sau nonpersoană a speciei umane, constituie obiectul grijii primare față de Celălalt. Prin includerea în sfera fenomenologiei a grijii pentru entitățile viitoare și respectiv pentru cele potențiale se legitimează rolul fenomenologiei de a înțelege ființa pentru Sine și întru-Sine, și nu cum apare ea pentru Altul. Responsabilitatea față de demnitate o vedem în sens levinasian, ca premergătoare ființei care se bucură de demnitate. Grija, sau altfel spus, responsabilitatea este aprehensiunea Sinelui pentru Altul, în timp ce demnitatea atribuită universal, inclusiv ființelor potențiale, este un determinant al Însinelui prin care acesta sta ca Însine. În responsabilitatea transtemporară, norma nu este relativă față de o alteritate cunoscută și personalizată. Altul este unul generic și impersonal ale cărui drepturi se limitează la demnitatea prezumată, și la dreptul la potențialitate a ființării. Vom încerca să răspundem la întrebarea: În ce măsură se poate constitui o obligație morală față de o categorie potențială de subiecți care nu sunt lezați direct de efectele acțiunii?


KEYWORDS:


responsabilitatea medicală, generații viitoare, fenomenologie.