Politicile Open Access ca echitate în distribuirea cunoaşterii

 

Conferinţa Internaţională, a XX-a ediţie, Universality Multidisciplinarity Knowledge– Copyright © 2012

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE |Romanian

HOW TO CITE| SANDU, Antonio. (2012). Politicile Open Access ca echitate în distribuirea cunoaşterii. Prezentată la Conferinţa Internaţională, a XX-a ediţie, Universality Multidisciplinarity Knowledge, 23-26 mai 2012, Iaşi.

Program disponibil aici


ABSTRACT


În acest articol ne propunem să aducem o contribuţie la analiza politicilor Open Acces din perspectiva etică a distribuirii echitabile a cunoaşterii. Societatea bazată pe cunoaştere generează profunde şi grave inegalităţi în ceea ce priveşte accesul la cunoaştere. Cunoaşterea ştiinţifică fiind principalul factor de progres este şi principala sursă a inechităţii în societatea contemporană.
Opinia noastră este că ştiinţa reprezintă un patrimoniu cultural special care depăşeşte limitele naţionale având un caracter universal şi indispensabil. Inegalitatea accesului la rezultatele ştiinţifice publicate adânceşte decalajul între statele puternic dezvoltate şi cele în curs de dezvoltare, între cercetătorii şi studenţii marilor universităţi şi cei ai celorlalte universităţi. Din punct de vedere etic vorbim de o alegere între dreptul universal la cunoaştere şi dreptul particular al autorilor şi organizaţiilor producătoare şi distribuitoare de cunoaştere în a-şi recupera cheltuielile şi a obţine profit din rezultatele propriei creaţii. Chiar dacă din punct de vedere juridic este absolut normală protejarea integrală a oricărui produs a muncii intelectuale inclusiv prin dreptul de a obţine venituri din exploatarea rezultatelor cercetării funcţionarea generală a ştiinţei şi progresul ştiinţei solicită accesul cât mai liber şi neîngrădit la rezultatele efective ale cercetărilor pentru a putea fi îmbogăţite, verificate, contestate, sau valorificate în alte ercetări derivate. Practica ştiinţifică pune accentul pe efortul colegial şi pe creativitatea colaborativă ca elemente de dinamică a progresului cunoaşterii. În acest sens din ce în ce mai mulţi distribuitori de cunoaştere apelează la sistemul Open Acces ca mijloc de înfăptuire a echităţii în gestionarea cunoaşterii.


KEYWORDS:


Politicile Open Access, echitate, distribuirea cunoaşterii.