Perspective etice în transplantul renal. Abordarea deontologică versus abordarea utilitarist consecvenţionistă. Studiu de caz

 

Conferinţa Naţională de Bioetică cu Participare Internațională. Provocări etice în practica medicală într-o lume a globalizării, Ediţia a IX-a– Copyright © 2013

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE |Romanian

HOW TO CITE| SANDU, Antonio, & Caras, A. (2013). Perspective etice în transplantul renal. Abordarea deontologică versus abordarea utilitarist consecvenţionistă. Studiu de caz. Prezentată la Conferinţa Naţională de Bioetică cu Participare Internațională. Provocări etice în practica medicală într-o lume a globalizării, Ediţia a IX-a, 24-26 Octombrie 2013, Iaşi.

Program disponibil aici


ABSTRACT


În mass media, la sfârșitul lunii august 2013 a apărut, o controversă cu privire la etica în politicile de transplant generată de faptul că un celebru artist în vârstă de peste 70 de ani, primește un rinichi, de la un donator aflat în moarte cerebrală, după numai 3 zile de așteptare pe lista de transplant. Critica realizată de reprezentanții unor ONG arată că situația financiară, și mai ales larga popularitate a pacientului -și implicit transferul de notorietate către medicul care realizează operația – au fost criteria pentru realizarea preferențială a transplantului. Noi vom argumenta că atât pacientul cât și medicul au procedat corect din punct de vedere deontologic: pacientul a acceptat tratamentul care îi poate salva viața, făcându-și astfel datoria față de propria persoană, iar medicul care a efectuat operația a acționat în spiritual datoriei față de propriul pacient și în respectful principiilor beneficienței și nonmaleficienței. Medicul care realizează astfel de operații nu ar trebui încărcat, în opinia noastră, cu necesitatea unor decizii etice care exced aplicarea efectivă a unui set de principia deontologice. La nivelul politicii de transplant se poate pune problema unei situații de discriminare pe baza valorii sociale a pacientului. Facem o distincție între abordarea deontologică conform căreia viața și starea de sănătate sunt valori care trebuie apărate în mod egal pentru toți pacienții, indiferent de poziția lor social pe de o parte și abordarea utilitarist –consecvenționalistă care justifică o situație privilegiată în funcție de valoarea socială ca utilitate socială potențială a pacientului și implicit a maximizării binelui social generat prin alegerea facută –numărul de persoane care vor aprecia creația artistului.


KEYWORDS:


Perspective etice, transplant renal, abordarea deontologică, abordarea utilitarist-consecventionista.