Ethique appréciative des soins dans le contexte de Chronic Care Model[Etica apreciativă a îngrijirii în contextul modelului îngrijirii cronice]

Şcoala Franco-Română de Metodologie în Ştiinţele Sociale– Copyright © 2011

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE| SANDU, Antonio (2011). Ethique appréciative des soins dans le contexte de Chronic Care Model[Etica apreciativă a îngrijirii în contextul modelului îngrijirii cronice]. Prezentată la Şcoala Franco-Română de Metodologie în Ştiinţele Sociale, Ediţia a X-a, 19-22 octombrie, Iaşi. Organizată de Universitatea “Al. I. Cuza” Iaşi, Université Lille, Universitatea de Medicină şi Farmacie “Gr. T. Popa” Iaşi, Societatea Sociologilor din România, Centrul Cultural Francez Iaşi, Fundaţia Academică AXIS, Asociaţia Franco-Română Villeneuve d’Ascq – Iaşi.

Program disponibil aici

Prezentare Power Point disponibila aici


ABSTRACT:


Comunicarea îşi propune să evidenţieze specificul eticii apreciative ca formă aparte de etică aplicată în sfera pragmaticii sociale. Articolul va viza identificarea strategiilor de succes folosite de pacienţi în adaptarea la condiţia cronică. Se va formula o nouă abordare a relaţiei medic în contextul Chronic Care Model.


KEYWORDS:


Etica apreciativă, îngrijirea, modelul îngrijirii cronice.