Elemente etice implicate de propunerea de cercetare

Conferinţa Ştiinţifica Internaţionala Valori Etice în Educaţie, Cercetare şi Inovare | EIAECSAD– Copyright © 2018

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE| SANDU, Antonio (2018). Elemente etice implicate de propunerea de cercetare. Prezentat în cadrul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale Valori Etice în Educaţie, Cercetare şi Inovare | EIAECSAD | 19-20 Octomber 2018 | Suceava, Romania.

Program disponibil aici


ABSTRACT:


Conduita incorectă în cercetare poate avea la bază o fraudă deliberată, dar şi erori oneste, de care cercetătorul nu a fost conştient, sau practici discutabile în cercetare, printre care cele mai frecvente sunt publicarea unor lucrări de slabă calitate, neglijenţă şi superficialitate în proiectarea şi desfăşurarea cercetării, în folosirea procedurilor de cercetare, în elaborarea aparatului critic şi în citarea surselor, erori necorectate etc. Etica cercetării se bazează pe o serie de principii, dintre care cele mai semnificative sunt reprezentate de onestitatea obținerii şi prezentării rezultatelor, nonvătămarea subiecților umani, respectarea autonomiei subiecților şi principiul beneficienței.


KEYWORDS:


ethics counselor; ethics counseling; public institution; ethics in organizations.