De la etica aplicată la consilierea filosofică

 

A XX-a Sesiune Ştiinţifică a D.C.S.U.– Copyright © 2011

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE| SANDU, Antonio. (2011). De la etica aplicată la consilierea filosofică. Prezentată la A XX-a Sesiune Ştiinţifică a D.C.S.U. cu participare internaţională, 18-19 noiembrie 2011, Cluj-Napoca. Organizată de Academia Română Filiala Cluj-Napoca Institutul de Istorie „George Bariţiu” Departamentul de cercetări socio-umane.

Program disponibil aici


ABSTRACT:


Procesul „practicii filosofice” constă într-o analiză logică a unor situaţii de viaţă pornind de la explorarea sistemului de credinţe ale individului şi modului în care acestea le influenţează comportamentul, autenticitatea, autonomia şi starea de bine. Este o întoarcere metodică la modelul maieuticii şi a dialogului platonician. Abandonarea modelelor medicale, teologice, sau psihoterapeutice, deschide calea creării unui spaţiu al dialogului filosofic în care fiecare îşi defineşte propria viziune de filosofie aplicată. Scopul practicii filosofice aşa cum este gândit de Lou Marinoff (2010) este acela de a rezolva problemele curente ale indivizilor, sau am traduce noi dilemele existenţiale cu care aceştia se confruntă în viaţa de zi cu zi, prin intermediul instrumentelor filosofice. Specificul dilemelor existenţiale care pot fi abordate prin practica filosofică, supranumită şi consiliere filosofică, este deseori legat de conflicte de valori, generate de poziţii cognitive opuse sau contrarii şi care interferează în funcţionarea individuală a individului, ele nefiind generate de traume profunde care ar necesita intervenţia psihologului sau psihiatrului. Rolul filosofului practician este acela de a prezenta individului posibilităţi de interpretare a situaţiei în care se află conforme cu una sau alta dintre doctrinele filosofice şi să-i ofere justificări teoretice ale atitudinii sale practice. În cadrul prezentării vor fi identificate domeniile de aplicare a consilierii filosofice pornind de la etica aplicată.


KEYWORDS:


etica aplicată, consilierea filosofică, autenticitate, autonomi, starea de bine.