Contribuţii la o interpretare construcţionistă a teoriilor contractului social

 

Conferinţă internaţională, Universalitate, Multidisciplinaritate, Cunoaştere Universality Multidisciplinarity Knowledge Universalité, Multidisciplinarité, Connaissance, a XXI-a ediţie – Copyright © 2013

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE |Romania

HOW TO CITE| SANDU, Antonio (2013). Contribuţii la o interpretare construcţionistă a teoriilor contractului social. Prezentată la Conferinţă internaţională, Universalitate, Multidisciplinaritate, Cunoaştere Universality Multidisciplinarity Knowledge Universalité, Multidisciplinarité, Connaissance, a XXI-a ediţie 24-26 mai 2013, Iaşi.

Program disponibil aici


ABSTRACT


Contractul social reprezintă un act de instituire a sensului. Raporturile de putere pot fi înţelese ca raporturi semiotice de instituire a unei voinţe interpretative. Starea naturală nu este doar prepolitică ci şi una presemiotică. Starea naturală, stare originală în majoritatea teoriilor Contractului Social, nu este doar prepolitică ci şi una presemiotică. Teoriile contractualiste propun un model al realităţii sociale rezultată în urma unei renunţări voluntare la propria libertate în scopul obţinerii sociabilităţii. Articolul are în vedere înţelegerea contractului social ca practică interpretativă, într-o manieră construcţionistă. Contractul social îl înţelegem ca un pact interpretativ rezultat în urma unui proces generator de sensuri. Constructele sociale rezultate în urma procesului interpretativ sunt: ordinea socială, legea, sau în general normativitatea şi statutul puterii. Articolul va privilegia abordarea analitic-istorică, aplicând construcţionismul social ca grilă semiotică pentru recuperarea diverselor teorii contractualiste.


KEYWORDS:


contract social, contractualism, contractarianism, construcţia socială a realităţii, construcţionism.