Abordarea apreciativă a filosofiei. Către o nouă abordare a discursului filosofic în spaţiul educaţional [Appreciative approach to philosophy. Towards a new approach to philosophical discourse in educational space]

 

Conferinţa Criza instituţională a filosofiei în sistemul educaţional românesc. Problematizări şi soluţii pentru ieşirea din criză– Copyright © 2010

FORMAT | Presented paper              

LANGUAGE | English

HOW TO CITE| SANDU, Antonio. (2010). Abordarea apreciativă a filosofiei. Către o nouă abordare a discursului filosofic în spaţiul educaţional [Appreciative approach to philosophy. Towards a new approach to philosophical discourse in educational space]. Prezentată la Conferinţa Criza instituţională a filosofiei în sistemul educaţional românesc. Problematizări şi soluţii pentru ieşirea din criză, 23 aprilie, Cluj-Napoca.

Program disponibil aici


ABSTRACT:


Abordarea apreciativă porneşte de la lucrările lui David Coperider cu privire la „Appreciative Inquiry” o formă de pragmatică discursivă care înlocuieşte centrarea pe problemă cu centrarea pe elementele de succes din experienţa anterioară a indivizilor, grupurilor, organizaţiilor, sau comunităţilor. Principiile pedagogiei apreciative vizează „parteneriatul” dintre educator şi cel educat. Această experienţă se poate integra în discursul filosofic având ca referenţial maieutica şi dialogurile platoniciene. Hermeneutica realităţii văzută ca o reflecţie de ordin filosofic asupra cotidianului şi experienţelor pozitive din cotidian se încadrează în tradiţia filosofică de căutare a semnificaţiilor ultime ale realităţii. Discursul apreciativ porneşte de la viziunea postmodernă printr-o abordare constructivistă şi construcţionistă conform căreia realitatea însăşi este o construcţie socială generată prin succesive negocieri asupra interpretărilor. Destinul filosofiei mai ales în facultăţile din afara profilului este de a pune în mâna studenţilor modalităţi de înţelegere şi instrumente interpretative cu privire la procesul de negociere a interpretărilor la principiile care-i stau la bază şi la decriptarea semnificaţiilor ascunse de chiar procesul de interpretare. Aplicaţiile sunt propuse pentru studenţii de la specialităţile juridice şi social politice. În contextul construcţionist postmodern temele de filosofare sunt pretexte ale construcţiilor discursive sau ale deconstrucţiei structurilor prefigurate ale gândirii prin demersuri interogative asupra sensurilor acestora în lumea contemporană. Appreciative Inquiry în sine se doreşte o deconstrucţie a viziunilor problematizatoare asupra realităţii. Filosofia însăşi este prin esenţa ei un discurs problematizator. Deconstrucţia problematizării în viziunea noastră nu aneantizează preocupările filosofice ci le relativizează la experienţa individului care se întoarce interogativ asupra propriilor experienţe a surselor şi semnificaţiilor acestora. O analiză secundară se referă la relaţia dintre cercetarea filosofică şi predarea filosofiei ca două dimensiuni unitare ale profesiei didactice în domeniul filosofiei.


KEYWORDS:


Abordarea apreciativă, filosofie, abordarea discursului filosofic, spaţiul educaţional.