Proiectul de cercetare. Repere etice şi metodologice

Tritonic © 2018

FORMAT| PAPERBACK

PAGINI| 530          

LIMBA| Română

ISBN| 978-606-749-398-6

CUM SE CITEAZA|

Sandu, A. (2018). Proiectul de cercetare. Repere etice şi metodologice. În A. Sandu, & B. Popoveniuc (Coord.), Etică şi integritate în educaţie şi cercetare (pp. 208-244). Tritonic.

 


Descriere:

Există în practică două moduri de a codifica etica, interdictiv şi afirmativ. Etica normativă este construită pe modelul juridicului – prin analogie cu dreptul penal – prin codificarea comportamentului indezirabil şi a sancţiunilor aplicabile. Etica interdictivă are în vedere stabilirea unor standarde minimale de comportament acceptabil social şi codificarea acestora sub forma interzicerii comportamentelor care se abat de la acestea. Sancţiunea pentru comportamentul inadecvat trebuie să fie clar definită. Noi considerăm că aceste standarde minimale în ceea ce priveşte conduita profesională ar trebui cuprinse în coduri deontologice cu caracter general, valabile pentru toţi profesioniştii dintr-un anumit domeniu (Autorul).


Domenii de interes:

  • sociologie
  • etica