Percepția socială asupra valorilor etice în regiunea de Nord-Est a României

PRESA UNIVERSITARA CLUJEANA Copyright © 2020 – Colecția JURIDICA

FORMAT: Tipărit         PAGINI: 356          LIMBA: Română

ISBN: 978‐606‐37‐0903‐6

Autori| Antonio SANDU, Ana FRUNZA, Alexandra HUIDU

Cumpara prin: Edituralumen.ro


Descriere:

Volumul de faţă a fost realizat în cadrul proiectului „Etică, valori şi integritate academică în cercetarea ştiinţifică şi actul didactic (EVICSAD)”, cod proiect CNFIS-FDI-2019-0645, implementat în cadrul Universităţii ,,Ştefan cel Mare” din Suceava, prin Centrul de Studii în Etică Aplicată, cu finanţare din partea UEFISCDI. Cercetarea a avut ca scop identificarea percepţiei sociale cu privire la valorile etice şi a modului în care acestea sunt reflectate în activitatea cotidiană a locuitorilor din Regiunea de Nord-Est a României. Accesarea şi însuşirea valorilor etice fundamentale se impun în dobândirea profesionalismului în toate ramurile de activitate şi, în particular, în învăţământ şi cercetare-dezvoltare, dar şi în sfera îngrijirii sănătăţii, a administraţiei publice, în sfera juridicului, a comunicării publice, a politicului etc., ele „constituindu-se, împreună cu ansamblul normelor şi principiilor morale, într-o veritabilă propedeutică, într-un organon pentru buna desfăşurare a mecanismelor implicate de exercitarea profesiei” (Cozma & Măgurianu, 2008). Orice instituire de reguli are la bază apărarea unei valori şi transformarea acesteia dintr-un act de cultură, într-un act social (Sandu, 2019a). (Autorii) 


Domenii de interes:

  • sociologie
  • etica aplicata
  • valori sociale
  • valori etice