Filosofia Orientului și fizica modernă

LUMEN – Copyright © 2021

Colecția| DIMENSIUNI CULTURALE

FORMAT: Paperback         PAGINI: 350          LIMBA: Română

ISBN: 978-973-166-270-1

 

CUMPARA IN ROMANIA PRIN: Edituralumen.ro, Librariavirtuala.com


Descriere:

Transmodernitatea coexistă în acest moment cu postmodernitatea şi de aceea mulţi identifică cele două paradigme, considerându-le ca fiind o singură matrice culturală. Noi preferăm să sesizăm ca distincţie între cele două modele o tendinţă „centripetă” de focalizare în unitatea fundamentală a lumii pentru transmodernism, respectiv o tendinţă „centrifugă”, deconstructivă, specifică postmodernităţii. (Antonio Sandu)


Domenii de interes:

  • filosofie
  • transmodernitate
  • postmodernitate

CUPRINS


INTRODUCERE (pp. 9-14)

PARTEA I (pp. 14-96) – Transmodernitatea:premise conceptual- metodologice

CAPITOLUL I (pp. 17-40) – Repere definitorii ale limbajului-obiect

Rădăcini filosofico-ştiinţifice ale transmodernităţii; „Cotitura transmodernă”: o paradigmă a timpului prezent.

CAPITOLUL II (pp. 41-96) – Ipostaze ale unei provocări metodologice

Ierarhii ale adevărului ştiinţific; De la viziunea fractalică la recuperarea semio-logică a Universului: spre o Metodologie novatoare.

PARTEA II (pp. 99-187) – Transmodernismul, între ontos şi logos o recuperare analitică

CAPITOLUL III (pp. 99-150) – Viziuni cosmologice în filosofiile orientale

Modele spiritualist-revelatorii; Modele naturaliste; Modele unificatoare:de la tradiţie la transmodernitate.

CAPITOLUL IV (pp. 151-187) – Modele cosmologice ale fizicii moderne: de la relativitate la fizica cuantică

Modele fizice de Univers; Modele filosofico-ştiinţifice ale Universului; Orizonturi Onto-gnoseologice ale cosmologiei cuantice.

PARTEA III (pp. 191-299) – Despre (trans)limbajul integrării

CAPITOLUL V (pp. 191-256) – Metafizica cuantică un model unificator

Originea şi semnificaţia termenului de „Metafizică cuantică”; Fundamentări ale metafizicii cuantice în orizontul sistemelor filosofico-ştiinţifice contemporane; Metafizica cuantică:o posibilă reconstrucţie logică a discursului ontologic; Provocări şi limite ale modelului Metafizicii Cuantice.

CAPITOLUL VI (pp. 257-299) – Reverberaţii umaniste ale modelului holistic: între ontos şi logos

Dimensiunea eticii afirmative; Dimensiuni (meta)fizice ale artei transmoderne; Dimensiuni pragmatice ale comunicării; Umanismul holist-transpersonal: O nouă viziune a(SUPRA) Universului.

CONCLUZII DESCHISE (pp. 301-310)

BIBLIOGRAFIE (pp. 311-332)