Justiție restaurativă. O nouă paradigmă (apreciativă) [Restorative justice. A new (appreciative) paradigm]

Jurnalul de Studii Juridice– Copyright © 2010

FORMAT | ARTICLE     

PAGES | 493-505       

LANGUAGE | English

ISSN| 1841-6195

HOW TO CITE| Damian, S., & SANDU, Antonio (2010). Justiție restaurativă. O nouă paradigmă (apreciativă) [Restorative justice. A new (appreciative) paradigm]. Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Special Issue), 493-505.

Pentru a citi articolul dați click aici


ABSTRACT:


Deşi convergenţa între ideologia apreciativă şi ideologiile derivate din necesitatea prezervării demnităţii umane nu este totală, ele pot fi văzute într-o paradigmă unică a acţiunilor afirmative. Principiile justiţiei restaurative deşi nu sunt inspirate din metodologia anchetei apreciative, sunt cel puţin convergente acesteia, ambele punând accentul pe potenţialul de pozitivitate a fiinţei umane. Mutarea accentului de pe fapta penală şi retribuţia cuvenită acesteia pe recuperarea stării dinaintea săvârşirii faptei, atât pentru victimă cât şi pentru făptuitor pot fi interpretate în sensul renunţării la paradigma deficienţei şi integrarea experienţelor pozitive generate de medierea relaţiei făptuitor-victimă într-o paradigmă afirmativ apreciativă. Aplicarea anchetei apreciative în justiţia restaurativă şi sistemele de probaţiune este un domeniu inedit pe plan mondial, ea realizându-se doar la nivel experimental în câteva programe de justiţie restaurativă.


CUVINTE CHEIE:

justiţie restaurativă, ancheta apreciativă, depenalizare, probaţiune.


BAZE DE DATE:

Disponibil în CEEOL aici


Republicat în limba engleză în SANDU, Antonio, & Damian, S. (2012). Applying Appreciative Inquiry Principles in the Restorative Justice Field. Postmodern Openings, 3(2), 37-52.
Pentru a citi articolul dați click aici


ABSTRACT:


Although the convergence between appreciative ideology and the ideologies derived from the need of preserving human dignity is not complete, they can be seen in a single paradigm of affirmative action. Although restorative justice principles are not inspired by appreciative inquiry methodology, are at least converging with it, both of them focusing on human potential positivity. Moving the accent from the offense and its due retribution, on the recovery of prior state offense, both for the victim and the offender, this can be interpreted as waiving the deficiency paradigm, and integrating positive experiences resulting from mediation offender-victim relationship in an appreciative paradigm. Application of appreciative inquiry in restorative justice and in probation systems is a unique area in the world, it being applied only on an experimental level in some restorative justice programs.


KEYWORDS:

restorative justice, appreciative inquiry, depenalization, probation.


BAZE DE DATE:

Disponibil în CEEOL aici

Disponibil în SSRN aici

Disponibil în IDEAS RePeC aici