Jurnalul de Studii Juridice

Coautor Ignătescu, C., & SANDU, Antonio (2019). From Virtues Ethics to Operational Ethical Values in Police Activity. Jurnalul de Studii Juridice, XIV (3-4), 62-76. https://doi.org/10.18662/jls/51

English edition

Detalii articol

Unic autor SANDU, Antonio. (2015). Public good. Jurnalul de Studii Juridice, X(3-4), 73-86.

English edition

Detalii articol

Unic autor SANDU, Antonio. (2015). The legal regime of hiring public goods. Renting parking spaces on public domain. Jurnalul de Studii Juridice, 1-2, 129-138.

English edition

Detalii articol

 Coautor Caras, A., Necula, R., Damian, S., & SANDU, Antonio (2012). Ethical Dimensions of Supervision in Community Social Work [Dimensiuni etice ale supervizării în asistenţa comunitară]. Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Supplimentary Issue 2), 263-285.

Romanian edition

Detalii articol

Unic autor SANDU, Antonio (2011). Autoratul ştiinţific. Consideraţii epistemologice şi metodologice privind elaborarea articolelor de cercetare [Scientific writting. Epistemological and methodological considerations regarding research articles’ elaboration]. Jurnalul de Studii Juridice, Supplimentary Issue 1, 23-49.

Romanian edition

Detalii articol

 Coautor Damian, S., & SANDU, Antonio (2010). Justiție restaurativă. O nouă paradigmă (apreciativă) [Restorative justice. A new (appreciative) paradigm]. Jurnalul de Studii Juridice, 3-4(Special Issue), 493-505.

Romanian edition

Detalii articol